?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr 4100/IV/23/2012 z 11.01.2012 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu M. Sosnowca, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

2013-07-18 13:33:00
Uchwała Nr 4100/IV/218/2011 z 6.12.2011 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o przedłożonym przez P. M. Sosnowiec proj. u. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2026.

2013-04-24 08:35:00
Uchwała Nr 4100/IV/217/2011 z 6.12.2011 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o przedłożonym przez P. M. Sosnowiec proj. u. budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadn. i materiałami infor.

2013-04-24 08:34:00
Uchwała Nr 4100/IV/219/2011 z 6.12.2011 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o możliwości sfin. deficytu w kwocie 61.774.390 zł, przedstawionego w proj. u. budżetowej na 2012 rok M. S-c.

2013-04-24 08:32:00
Uchwała Nr 4100/IV/77/2013 z 16.04.2013 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o przedłożonym przez P. M. S-ca sprawozdaniu z wykon. budżetu za 2012 rok wraz z inf. o stanie mienia komunal.

2013-04-23 12:44:00
Opinia RIO - w sprawie opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Sosnowca informacji o przebiegu wykonania budźetu za I półrocze 2012 roku.

2012-09-24 10:00:00