?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr 4100/IV/79/2014 z 15.04.2014 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o przedłożonym przez P. M. S-ca sprawozdaniu z wykon. budżetu za 2013 rok wraz z inf. o stanie mienia komunal.

2014-04-28 09:11:00
Uchwala Nr 4100 IV 179 2013 z 29.11.2013 r. IV SO RIO w Katowicach w spr. opinii o przedlozonym przez P. M. S-ca proj. uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2026.

2013-12-13 11:55:00
Uchwala Nr 4100 IV 178 2013 z 29.11.2013 r. IV SO RIO w Katowicach w spr. opinii o przedlozonym przez P. M. S-ca proj. u. budzetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materialami inf.

2013-12-13 11:54:00
Uchwała Nr 4100/IV/155/2013 z 18.09.2013 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o przedłożonej przez Prezydenta M. S-ca inf. o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.

2013-10-02 10:16:00
Uchwała Nr 4100/IV/10/2013 z 10.01.2013 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu M. S-ca, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

2013-01-17 12:00:00
Uchwała Nr 4100/IV/248/2012 z 7.12.2012 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o przedłożonym przez P. M. S-ca proj. uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2026.

2012-12-27 13:57:00
Uchwała Nr 4100/IV/247/2012 z 7.12.2012 r. IV SO RIO w Katowicach w spr.: opinii o przedłożonym przez P. M. S-ca proj. u. budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami inf.

2012-12-27 13:55:00