?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Sprawozdanie kwartalne Rb-NDS o nadwyżcedeficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013.

2017-03-13 16:54:36
Sprawozdanie kwartalne Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2013.

2014-05-16 14:58:00
Sprawozdanie roczne Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013.

2014-05-16 14:56:00
Sprawozdanie kwartalne Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2013.

2014-05-16 14:54:00
Sprawozdanie roczne Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013.

2014-05-16 14:54:00
Sprawozdanie za okres 01.10.2013- 31.12.2013 r. z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg w spłacie należności pienięznych Gminy Sosnowiec oraz jednostek organizacyjnych (...).

2014-01-16 08:07:00
Sprawozdanie za okres 01.07.-30.09.2013 z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych Gminy Sosnowiec oraz jej jednostek organizacyjnych (...).

2013-10-31 12:24:00
Sprawozdania finansowe za I półrocze 2013 roku.

2013-10-25 08:47:00
Sprawozdania z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych Gminy Sosnowiec oraz jej jednostek organizacyjnych - sprawozdanie za II kwartał.

2013-07-31 15:44:00
Sprawozdania finansowe za I kwartał 2013 roku

2013-07-18 13:41:00