?

Budżet na 2007 - plan 

 
 

Uchwała Nr 62/VI/06 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie: budżetu  miasta  Sosnowca  na  2007 rok.

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 12 z dnia 26.01.2007 roku pod poz.. 305.

Uchwała została zmieniona uchwałą Nr 105/IX/07 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2007 roku.

 

 

 

Załączniki

cbaf_10zalDotacje2007poautopoprawce.xls

Data: 2007-01-11 12:29:00 Rozmiar: 27.5k Format: .xls Pobierz

44e_7zalPlan_funduszy_unijnych2007.xls

Data: 2007-01-11 12:29:00 Rozmiar: 42k Format: .xls Pobierz

bd06_Mienie_Komunalne_2006_opisowka.doc

Data: 2007-01-11 12:29:00 Rozmiar: 98k Format: .doc Pobierz

d95_PROGNOZA_KWOTY_DLUGU_NA_LATA_2007-2014-objasnienia.doc

Data: 2007-01-11 12:29:00 Rozmiar: 35k Format: .doc Pobierz

2da1_14zalPronozadlugu_lata_2007-2014.xls

Data: 2007-01-11 12:29:00 Rozmiar: 25k Format: .xls Pobierz

96d6_12Zal_PFOSIGW2007.xls

Data: 2007-01-11 12:29:00 Rozmiar: 18k Format: .xls Pobierz

83fd_11Zal_GFOSIGW2007.xls

Data: 2007-01-11 12:29:00 Rozmiar: 37.5k Format: .xls Pobierz

66c9_9Zal.DOCHWLASNE2007.xls

Data: 2007-01-11 12:29:00 Rozmiar: 20.5k Format: .xls Pobierz

6c6_8Zal.MZZL2007.xls

Data: 2007-01-11 12:29:00 Rozmiar: 17k Format: .xls Pobierz

c75c_6azalwydatki_majat2007poautopoprawce.xls

Data: 2007-01-11 12:29:00 Rozmiar: 46.5k Format: .xls Pobierz

a4b4_13Zal_PFGZGIK2007.xls

Data: 2007-01-11 12:29:00 Rozmiar: 37k Format: .xls Pobierz

9433_6zalwieloletnipinw2007poautopoprawce.xls

Data: 2007-01-11 12:29:00 Rozmiar: 82.5k Format: .xls Pobierz

cd9a_5zalPrzychodyrozch2007.xls

Data: 2007-01-11 12:29:00 Rozmiar: 22.5k Format: .xls Pobierz

acf6_4zalPlandochodowadrz2007.xls

Data: 2007-01-11 12:29:00 Rozmiar: 17.5k Format: .xls Pobierz

d986_3zaldochwydadmrzad2007.xls

Data: 2007-01-11 12:29:00 Rozmiar: 23.5k Format: .xls Pobierz

4b94_2zal.wydatkiplan2007poautopoprawce.xls

Data: 2007-01-11 12:29:00 Rozmiar: 47.5k Format: .xls Pobierz

8696_Uchwala_RM_na_2006poautopoprawce.doc

Data: 2007-01-11 12:29:00 Rozmiar: 68.5k Format: .doc Pobierz

a23a_1zaldochody2007.xls

Data: 2007-01-11 12:29:00 Rozmiar: 37.5k Format: .xls Pobierz

b204_Informacja_o_stanie_mienia_komunalnego_2006_09_30_najnowsze_tabelki.xls

Data: 2007-01-11 12:29:00 Rozmiar: 50k Format: .xls Pobierz

Liczba odwiedzin : 429
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Filipiak
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Filipiak
Czas wytworzenia: 2007-01-11 12:29:00
Czas publikacji: 2007-01-11 12:29:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak