?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o umorzeniu postępowania, znak DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.86.2018.mko.7

2018-12-28 11:24:57
Ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej 35 obręb 0008 Maczki z działką 33 (przy ul. Kolonia Cieśle 22a).

2018-12-21 12:13:59
Ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej 787 obręb 0012 z działkami sąsiednimi (przy ul. Bronowa 72).

2018-12-18 10:06:27
Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych dla działek 1). 111/2; 2). 113/2; 3). 1395/2 z działkami sąsiednimi (przy ul. A. Fredry 22).

2018-12-18 10:05:19
Ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej 2905 obręb 0010 z działką 2904 (przy ul. Małe Zagórze).

2018-12-18 10:04:32
Ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej 6652 obręb 0010 z działkami sąsiednimi (przy ul. Lipowa 10).

2018-12-18 10:02:46
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa wiaduktu w ciągu ul. Wolności nad drogą krajową nr 86 w m. Będzin”.

2018-12-12 13:56:25
Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa wiaduktu w ciągu ul. Wolności nad drogą krajową nr 86 w m. Będzin”.

2018-12-12 13:55:30
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa stacji paliw PKN ORLEN Nr 224 na działce nr 5228 w Sosnowcu przy ul. 11 Listopada 77A, polegająca na wymianie dystrybutorów paliw wraz z montażem rurociągów ssawnych”.

2018-12-11 14:10:28
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego znak IFXIII.7821.20.2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. dot. inwestycji drogowej “Budowa dróg łączących ul. Lenartowicza – klasa Z z ul. Wiejską – klasy L w Sosnowcu wraz z odwodnieniem i przebudową infrastruktury technicznej”.

2018-12-10 16:26:46