?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, znak GL.ZUZ.2.421.792.2018.MŁ/2686

2019-03-11 14:38:15
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 27.02.2019.r, Decyzji Nr 5/2019, znak WGK-ROŚ.6220.1.37.2018.AK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa instalacji do wydzielania frakcji ziarnowych z odpadów poremontowych w celu możliwości dalszego ich wykorzystania w budownictwie, przemyśle materiałów budowlanych lub innych gałęziach przemysłu, przewidzianego do realizacji w Sosnowcu przy ul. Baczyńskiego 11

2019-03-05 14:48:06
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 25.02.2019.r, Decyzji Nr 4/2019, znak WGK-ROŚ.6220.1.43.2018.AK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno – magazynowej zakładu produkcyjnego elementów gumowych przy ul. Jamesa Watta w Sosnowcu, na terenie działki 830/1 obręb 0012.

2019-02-28 12:31:56
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic do celów ewidencji gruntów i budynków WGG.6640.14.2019

2019-02-28 11:13:11
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic do celów ewidencji gruntów i budynków WGG.6640.387.2018

2019-02-27 13:58:56
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, znak GL.ZUZ.2.421.620.2018.BD/1904

2019-02-25 16:28:51
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Przedsiębiorstwu Budowlanemu DOMBUD S.A. pozwolenia wodnoprawnego, znak GL.ZUZ.2.421.954.2018.BD/1877

2019-02-25 16:28:11
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia “Budowa stacji paliw wraz z myjnią samoobsługową i automatyczną”, znak WER.6220.32.2017.JL

2019-02-25 16:27:28
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic do celów ewidencji gruntów i budynków WGG.6640.123.2019

2019-02-21 14:41:50
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic do celów ewidencji gruntów i budynków WGG.6640.145.2019

2019-02-21 14:08:26