?

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci kablowej niskiego napięcia na dz. 3117, 2775, 2785 ob. 0012 przy ul. Orląt Lwowskich w Sosnowcu.  

 
 

TAURON Dystrybucja S.A.

 
Liczba odwiedzin : 6
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Cebo
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Hyla
Czas wytworzenia: 2019-02-11 16:23:32
Czas publikacji: 2019-02-11 16:23:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak