?

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci wodociągowej z przyłączami na dz. nr: 901/62, 901/130, 901/131, 901/132, 901/133, 901/134, 901/136, 901/137, 901/138, 901/139, 901/140, 901/141, 901/143, 901/144, 901/145, 901/146, 901/147, 901/148, 901/149, 901/150, 901/151, 901/152, 901/153, 901/155, 901/156, 901/157, 901/158, 901/159, 901/160, 901/161, 901/162, 901/163, 901/164, 901/165, 901/167 ob. 0005 przy ul. Juliuszowskiej w Sosnowcu.  

 
 

Inwestor:   Arkadiusz Wieczorek

 
Liczba odwiedzin : 12
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Cebo
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksandra Kolano
Czas wytworzenia: 2019-01-31 14:25:01
Czas publikacji: 2019-01-31 14:25:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak