?
Wersja archiwalna

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci gazowej przy ul. Bohaterów Getta w Sosnowcu 

 
 

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) Prezydent Miasta Sosnowca podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:

 

Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach
nr 1829, 1847, 1848, 1849, 1851, 1863 obręb 0010 przy
 ul. Bohaterów Getta w Sosnowcu.

 

Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

 

 

Strony  mogą  składać uwagi  w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w pokoju 332 Urzędu Miejskiego przy ul. Mościckiego 14, poniedziałek 7.30-18.00, wtorek –czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-13.00.

 
Liczba odwiedzin : 21
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Cebo
Osoba odpowiedzialna za informację : Marta Chrobak
Czas wytworzenia: 2019-01-11 11:46:01
Czas publikacji: 2019-01-11 11:46:01
Data przeniesienia do archiwum: 2019-01-26