?

Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu w rejonie skrzyżowania z ul. Podjazdową (znak sprawy: WZP.271.1.130.2018.MT) 

 

Zamawiający informuje, iż środek komunikacji elektroniczej służący do komunikacji w przedmiotowym postępowaniu dostępny jest pod następującym adresem:

https://umsosnowiec.logintrade.net/

 

Informacja dotycząca "Załącznika nr 3 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- dokumentacja projektowa"

Dokumentacja projektowa dotycząca niniejszego postępowania zawarta jest w katalogu, w którym umieszczone zostało poprzednie unieważnione postępowania, pod poniższym linkiem:

http://bip.um.sosnowiec.pl/Article/get/id,534192.html

 

 

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu

Data: 2018-11-10 10:47:45 Rozmiar: 136.29k Format: .pdf Pobierz

SIWZ

Data: 2018-11-10 10:47:45 Rozmiar: 1.27M Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ- wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

Data: 2018-11-10 10:47:45 Rozmiar: 190k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 8 do SIWZ- Szczegółowa Instrukcja korzystania z Platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych

Data: 2018-11-10 10:47:45 Rozmiar: 922.5k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 9 do SIWZ- wzór umowy

Data: 2018-11-10 10:47:45 Rozmiar: 823.31k Format: .pdf Pobierz

Pozostałe załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Data: 2018-11-10 10:47:45 Rozmiar: 127.5k Format: .doc Pobierz

informacja o unieważnieniu postępowania.pdf

Data: 2018-12-21 10:53:46 Rozmiar: 676.66k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 175
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Honoraty Musialik
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Zastrzeżyński
Czas wytworzenia: 2018-11-10 10:47:45
Czas publikacji: 2018-12-21 10:53:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak