?

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci ciepłowniczej na dz. nr: 1999, 2002, 2005, 2030, 2033 ob. 0011 przy ul. Wawel i Barbary w Sosnowcu.  

 
 

Inwestor:   TAURON Ciepło Sp. z o.o. 

W dniu 14.11.2018 r. wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

 
Liczba odwiedzin : 39
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Cebo
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksandra Kolano
Czas wytworzenia: 2018-11-05 14:54:00
Czas publikacji: 2018-11-16 12:37:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak