?

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sosnowiec i jej jednostek orgnizacyjnych oraz spółek miejskich - znak sprawy WZP.271.1.116.2018.JS  

 

UWAGA : Zmiana terminu składania ofert na dzień 23.11.2018 r. godz. 10:00

UWAGA : Zmiana terminu składania ofert na dzień 30.11.2018r. godz. 10:00

UWAGA : Zmiana terminu składania ofert na dzień 06.12.2018r. godz. 10:00

 
 

Załączniki

2018-OJS200-454549-pl.pdf

Data: 2018-10-17 12:08:05 Rozmiar: 266.98k Format: .pdf Pobierz

SIWZ- Komples. ubezpiecenie mienia i oc.pdf

Data: 2018-10-17 12:08:05 Rozmiar: 1003.42k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 1, 2, 5 do SIWZ - forma edytowalna.docx

Data: 2018-10-17 12:08:05 Rozmiar: 21.28k Format: .docx Pobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ- wzor JEDZ.doc

Data: 2018-10-17 12:08:05 Rozmiar: 189k Format: .doc Pobierz

Zał. nr 3 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf

Data: 2018-10-17 12:08:05 Rozmiar: 1.3M Format: .pdf Pobierz

Zał. nr 3a do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.zip

Data: 2018-10-17 12:08:05 Rozmiar: 1.03M Format: .zip Pobierz

Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy dla Cz. 1, 2, i 3.pdf

Data: 2018-10-17 12:08:05 Rozmiar: 777.24k Format: .pdf Pobierz

Zał. nr 1a 1b 1c do Formularza oferty - Wyliczenie ceny oferty cz. 123.docx

Data: 2018-10-17 12:08:05 Rozmiar: 22.61k Format: .docx Pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ - Szczegółowa indstrukcja...pdf

Data: 2018-10-17 12:08:05 Rozmiar: 872.48k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf

Data: 2018-10-26 10:20:15 Rozmiar: 149.41k Format: .pdf Pobierz

Zał. nr 3 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po zmianie z dnia 25.10.2018r.pdf

Data: 2018-10-26 10:20:15 Rozmiar: 1.3M Format: .pdf Pobierz

Zał. nr 3a do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po zmianie z dnia 25.10.2018r.zip

Data: 2018-10-26 10:20:15 Rozmiar: 1.03M Format: .zip Pobierz

Zał. nr 1a 1b 1c do Formularza oferty po zmianie z dnia 25.10.2018r..docx

Data: 2018-10-26 10:20:15 Rozmiar: 22.63k Format: .docx Pobierz

zmiana SIWZ z dn. 25.10.2018r.pdf

Data: 2018-10-26 10:20:15 Rozmiar: 661.19k Format: .pdf Pobierz

zapytania i zmiana SIWZ z dn. 15.11.2018r.pdf

Data: 2018-11-16 12:11:43 Rozmiar: 872.7k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf

Data: 2018-11-16 12:11:43 Rozmiar: 153.75k Format: .pdf Pobierz

Zał. nr 1 do SIWZ po zmianie z dn. 15.11.18r..docx

Data: 2018-11-16 12:11:43 Rozmiar: 18.64k Format: .docx Pobierz

wykaz do odp. na pytanie 57 - Dane o budynkach do ubezpieczenia - MOSiR.xls

Data: 2018-11-16 12:11:43 Rozmiar: 46k Format: .xls Pobierz

wykaz do odp. na pytanie 28.zip

Data: 2018-11-16 12:11:43 Rozmiar: 21.16M Format: .zip Pobierz

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf

Data: 2018-11-26 11:33:45 Rozmiar: 149.4k Format: .pdf Pobierz

zmiana SIWZ z dn. 26.11.2018r.pdf

Data: 2018-11-26 11:33:45 Rozmiar: 661.59k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 3a do SIWZ - uzupełniajacy z dnia 26.11.2018r..pdf

Data: 2018-11-26 11:33:45 Rozmiar: 205.04k Format: .pdf Pobierz

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2018-12-07 07:53:59 Rozmiar: 595.39k Format: .pdf Pobierz

Sprostowanie informacji z otwarcia ofert.pdf

Data: 2018-12-11 14:39:22 Rozmiar: 651.34k Format: .pdf Pobierz

Informacja o wyborze Cz. 3.pdf

Data: 2019-01-11 13:21:42 Rozmiar: 645.2k Format: .pdf Pobierz

Informacja o wyborze Cz. 1.pdf

Data: 2019-01-14 16:33:47 Rozmiar: 658.04k Format: .pdf Pobierz

Informacja o wyborze Cz. 2.pdf

Data: 2019-01-16 09:54:42 Rozmiar: 654.47k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 493
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Sarecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Sarecka
Czas wytworzenia: 2018-10-17 12:08:05
Czas publikacji: 2019-01-16 09:54:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak