?
Wersja archiwalna

Bezprzetargowa sprzedaż gruntu położonego przy ul. Nowopogońskiej 

 
 

Prezydent Miasta Sosnowca informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Al. Zwycięstwa 20 oraz na stronie internetowej tut. Urzędu został zamieszczony na okres 21 dni, tj. od 12.10.2018r. do 02.11.2018r. wykaz nieruchomości dot. przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia  21 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 121 z późn. zmianami), zlokalizowane w Sosnowcu przy ul. Nowopogońskiej.

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do sprzedaży  w trybie bezprzetargowym

 

 Oznaczenie

 nieruchomości

 wg ewidencji gruntów

 

 

Działki nr 4438/1, 4438/3 obręb 0009 Sosnowiec , poł. przy  ul.  Nowopogońskiej                   

 

 Nr księgi

 wieczystej

 

 

KA1S/00006240/5

 

 

  Powierzchnia

 

 

 

Dz. 4438/1 o pow. 97m2; nr 4438/3 opow. 206m2 (łączna pow. 303m2

 

  Opis

  nieruchomości

 

 

 

Działka nr 4438/1 niezabudowana; działka nr 4438/3 częściowo zabudowana 

 

  Przeznaczenie                                

  w planie  i  sposób                         

                   zagospodarowania

 

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

 

 

  Termin

rozpoczęcie

 

   nie dotyczy

 

  zabudowy

 

zakończenie

   nie dotyczy

 

 

 

  Forma zbycia

 

 

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami

 

 

 

  CENA

 

gruntu

 

 Kwota netto 53.100,00zł

 

                                                

 

budynku

 

   

      nie dotyczy

 

 

Wysokość opłat

 

pierwsza

 

nie dotyczy

 

  i terminy

  ich

roczna

 

 

nie dotyczy

 

  wnoszenia

miesięczna

 

 

       nie dotyczy

 

 

 Warunki  zmiany  cen

  i  wysokości opłat

 

 

Nie dotyczy

 

                             

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art. 34, ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U. z  2018r.  poz.  121 z późn. zmianami/ powinny złożyć wniosek w tym przedmiocie w ciągu 6 tygodni od dnia wywieszenia powyższego wykazu.  W przypadku nie złożenia wniosku do  23  listopada 2018r.  roszczenie to wygasa.

 
Liczba odwiedzin : 51
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Jakub Lipowiecki
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Krasińska
Czas wytworzenia: 2018-10-12 08:26:34
Czas publikacji: 2018-10-12 08:26:34
Data przeniesienia do archiwum: 2018-11-02