?

Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Sosnowcu w zakresie określenia nośności użytkowej, znak sprawy: WZP.271.1.114.2018.HM  

 

UWAGA : Zmiana terminu składania ofert na dzień: 12.10.2018r.

 
 

Załączniki

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

Data: 2018-10-02 14:50:14 Rozmiar: 1.25M Format: .pdf Pobierz

załączniki do SIWZ wersja edytowalna.doc

Data: 2018-10-02 14:50:14 Rozmiar: 181.5k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 4A do SIWZ cz. 1.pdf

Data: 2018-10-02 14:50:14 Rozmiar: 81.29k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 4A do SIWZ cz. 2.pdf

Data: 2018-10-02 14:50:14 Rozmiar: 148.09k Format: .pdf Pobierz

ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02.10.2018 r..pdf

Data: 2018-10-02 14:50:14 Rozmiar: 223.61k Format: .pdf Pobierz

załącznik nr 4 do SIWZ.pdf

Data: 2018-10-02 15:28:22 Rozmiar: 602.36k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500241948.pdf

Data: 2018-10-09 10:20:54 Rozmiar: 421.26k Format: .pdf Pobierz

zapytanie i zmiana SIWZ.pdf

Data: 2018-10-09 10:20:54 Rozmiar: 671.17k Format: .pdf Pobierz

informacja z otwarcia ofert w dniu 12.10.2018 r.pdf

Data: 2018-10-12 12:07:48 Rozmiar: 642.18k Format: .pdf Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Data: 2018-10-25 14:37:18 Rozmiar: 645.58k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 206
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Sarecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Honorata Musialik
Czas wytworzenia: 2018-10-02 14:50:14
Czas publikacji: 2018-10-25 14:37:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak