?

Wykonanie robót budowlanych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych dla zadania pn.: „Zagłębiowski Park Linearny – Rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych: Utworzenie Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu (znak sprawy: WZP.271.1.108.2018.UM) 

 
 
 

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (obowiązkowe)

Data: 2018-09-15 11:21:44 Rozmiar: 107.59k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (nieobowiązkowe)

Data: 2018-09-15 11:21:44 Rozmiar: 129.52k Format: .pdf Pobierz

SIWZ

Data: 2018-09-15 11:21:44 Rozmiar: 1023.57k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ- Program funkcjonalno- użytkowy

Data: 2018-09-15 11:21:44 Rozmiar: 1.32M Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 8 do SIWZ- wzór umowy

Data: 2018-09-15 11:21:44 Rozmiar: 623.67k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 9 do SIWZ- wycena ofertowa

Data: 2018-09-15 11:21:44 Rozmiar: 32.61k Format: .docx Pobierz

Załączniki do Programu funkcjonalno- użytkowego

Data: 2018-09-15 11:21:44 Rozmiar: 34.53M Format: .zip Pobierz

Pozostałe załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Data: 2018-09-15 11:21:44 Rozmiar: 186.5k Format: .doc Pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Data: 2018-10-08 08:38:44 Rozmiar: 370.04k Format: .pdf Pobierz

Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf

Data: 2018-10-08 08:38:44 Rozmiar: 76.46k Format: .pdf Pobierz

Zapytania od Wykonawców + odpowiedzi.pdf

Data: 2018-10-08 08:56:54 Rozmiar: 411.73k Format: .pdf Pobierz

Zapytania od Wykonawcy + odpowiedzi (2).pdf

Data: 2018-10-11 13:21:06 Rozmiar: 402.48k Format: .pdf Pobierz

Zapytania od Wykonawców + odpowiedzi (3).pdf

Data: 2018-10-25 15:12:13 Rozmiar: 397.21k Format: .pdf Pobierz

Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ (Formularz oferty).doc

Data: 2018-10-25 15:12:13 Rozmiar: 123k Format: .doc Pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP.pdf

Data: 2018-10-25 15:12:13 Rozmiar: 286.37k Format: .pdf Pobierz

Zmiana ogłoszenia - Sprostowanie DzUUE.pdf

Data: 2018-10-25 15:12:13 Rozmiar: 73.63k Format: .pdf Pobierz

Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.pdf

Data: 2018-11-05 15:01:44 Rozmiar: 291.73k Format: .pdf Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data: 2019-01-04 10:04:41 Rozmiar: 297.48k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 1001
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Urszula Mysior
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Zastrzeżyński
Czas wytworzenia: 2018-09-15 11:21:44
Czas publikacji: 2019-01-04 10:04:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak