?

Wyceny nieruchomości. Operaty szacunkowe dla celów ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, tzw. renty planistycznej. (znak sprawy: WZP.271.1.102.2018.MW) 

 
 
 

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 13.09.2018 r.

Data: 2018-09-13 13:06:48 Rozmiar: 492.94k Format: .pdf Pobierz

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Data: 2018-09-13 13:06:48 Rozmiar: 941.42k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 1 do umowy

Data: 2018-09-13 13:06:48 Rozmiar: 64.35k Format: .pdf Pobierz

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Data: 2018-09-13 13:06:48 Rozmiar: 32.07k Format: .docx Pobierz

Informacja z otwarcia ofert z dnia 21.09.2018 r.

Data: 2018-09-21 10:51:03 Rozmiar: 322.08k Format: .pdf Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 12.10.2018 r.

Data: 2018-10-12 11:59:25 Rozmiar: 328.88k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 79
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Wyględacz
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Wyględacz
Czas wytworzenia: 2018-09-13 13:06:48
Czas publikacji: 2018-10-12 11:59:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak