?

raport z konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 61/VII/03 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 stycznia 2003 w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Sosnowca ze zm. 

 
 
 

Załączniki

raport-z-konsultacji-zmian-w-statucie-z-organizacjami-pozarzadowymi.jpg

Data: 2018-08-21 14:32:25 Rozmiar: 55.48k Format: .jpg Pobierz
Liczba odwiedzin : 41
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Cebo
Osoba odpowiedzialna za informację : Agata Bartosik
Czas wytworzenia: 2018-08-21 14:32:25
Czas publikacji: 2018-08-21 14:32:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak