?
Wersja archiwalna

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ulicy Joachima Lelewela  

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W DZIERŻAWĘ

 

 

Położenie nieruchomości

 

 

Sosnowiec, ulica Joachima Lelewela

 

 

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów

 

Działka nr 600/53 obręb 0003 Zagórze o pow. 2209 m² użytek: Bi; Jednostka rejestrowa: 1860  

Księga Wieczysta nr KA1S/00034232/1

 

 

 

Powierzchnia do dzierżawy

 

 

Grunt o powierzchni 26 m²

 

 

Sposób zagospodarowania

 

Grunt zabudowany garażem w zabudowie szeregowej

 

Termin dzierżawy

 

  

 Na czas nieoznaczony

 

Forma zbycia

 

 Dzierżawa bezprzetargowa

 

Stawka czynszu dzierżawnego

 

1,50 zł/m² + należny podatek VAT miesięcznie

 

 

Wysokość opłat

 

26 m² x 1,50 zł/m² = 39,00 zł

39,00 zł + 8,97 zł (23% VAT) = 47,97 zł

 

Termin wnoszenia opłat

 

 

Do dnia 10-go dnia każdego miesiąca

 

 

 

Warunki zmiany stawki czynszu

 

 

 

Wydzierżawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości czynszu  dzierżawnego na podstawie:

  1. Waloryzacji dokonanej w stopniu odpowiadającym  średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS.
  2. Stosownego Zarządzenia Prezydenta Miasta Sosnowca

 

 

Liczba odwiedzin : 49
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Cebo
Osoba odpowiedzialna za informację : Mariusz Nowicki
Czas wytworzenia: 2018-08-09 14:30:42
Czas publikacji: 2018-08-09 14:30:42
Data przeniesienia do archiwum: 2018-08-30