?

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci ciepłowniczej na dz. nr: 694/2, 935, 936, 941, 1118 ob. 0011 przy ul. Moniuszki, Grabowa i Słowiańska w Sosnowcu.  

 

 

Inwestor:  TAURON Ciepło Sp. z o.o.  

 W dniu 09.08.2018 r. wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

 

Liczba odwiedzin : 38
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Cebo
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksandra Kolano
Czas wytworzenia: 2018-07-30 14:21:18
Czas publikacji: 2018-08-10 12:16:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak