?

Informacja o dokonaniu zgłoszenia rozbudowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN oraz budowy przyłącza kablowego nN dla zasilenia ogrodów działkowych na dz. nr: 1267/22, 1267/18, 1267/24, 1267/23, 1267/3, 1156/4, 1153/9, 1151/6, 1151/4, 1151/3, 1152/1 ob. 0006 przy ul. Porębskiej, Wileńskiej i Dobrzańskiego w Sosnowcu.  

 
 

Inwestor:  TAURON Dystrybucja S.A. 

W dniu 01.08.2018 r. wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

 
Liczba odwiedzin : 52
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Cebo
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksandra Kolano
Czas wytworzenia: 2018-07-12 14:51:43
Czas publikacji: 2018-08-03 11:18:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak