?

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont sali gimnastycznej w SP 15 

 
 

Sosnowiec, dn.12.07.2018

Nr spr.SP15.271.1.7.2018.01                                                                  

 

 

Informacja

 

o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty w postępowaniu  prowadzonym  w  trybie art. 4, pkt. 8  PZP  na  roboty  budowlane   -  remont  sali  gimnastycznej  w Szkole Podstawowej nr 15 w Sosnowcu.

  1. 1.     Zamawiający w dniu 11.07.2018 r. zakończył postępowanie j.w. i uznał za najkorzystniejszą ofertę nr 3 ofertę złożył Wykonawca:

           EMBUD Zakład Usług Technicznych

           41-208 Sosnowiec

           ul. Kopalniana 10a

 

Cena oferty z podatkiem VAT 23% stanowi kwotę  94 795,37 zł

 

  1. 2.     W postępowaniu złożono 3 oferty cenowe, każda spełnia warunki  SWZ.

 

Uzasadnienie wyboru

 

Zamawiający udzielił zamówienia Wykonawcy, który przedstawił najniższą cenę, spełnił wszystkie warunki i wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

 

 

 

                                                                                  Zamawiający

                                                                        Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15

                                                                                     w Sosnowcu

                                                                                  mgr Wiesława Szopa

 

 

 

 
Liczba odwiedzin : 104
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Cebo
Osoba odpowiedzialna za informację : Wiesława Szopa
Czas wytworzenia: 2018-07-12 14:49:32
Czas publikacji: 2018-07-12 14:49:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak