?
Wersja archiwalna

odwołanie ustnego przetargu nieograniczonego - nieruchomość niezabudowana poł. przy ul.J.Dąbrowskiego 

 

 

Prezydent Miasta Sosnowca   

 

 

odwołuje przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sosnowiec, zapisanej w księdze wieczystej  nr KA1S/00052893/0, poł. w Sosnowcu przy ul.J.Dabrowskiego,  ozn. geodezyjnie jako działki 3414/2 oraz 4242/2  obręb Sosnowiec 009 , wyznaczony na dzień 8.06.2018r. o  godz. 10.30  w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu Al. Zwycięstwa 20, sala 307   -   z uwagi  na ważny interes gminy, tj. zabezpieczenia i ochrony mienia komunalnego.

 

Liczba odwiedzin : 115
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Cebo
Osoba odpowiedzialna za informację : Lidia Malatyńska
Czas wytworzenia: 2018-05-17 13:42:23
Czas publikacji: 2018-05-17 13:42:23
Data przeniesienia do archiwum: 2018-06-09