?
Wersja archiwalna

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Sosnowcu Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy księgowej / księgowego 

 

 

 

                                                                                                              Sosnowiec, dnia 16 maja 2018 roku.

 

 

Centrum Usług Wspólnych w Sosnowcu

41 – 200  Sosnowiec 

 ul. Stanisława Staszica 62

                                              

INFORMACJA

o wynikach naboru na stanowisko pracy księgowej / księgowego,

3 stanowiska pracy.  

 

         Działając w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 902 tekst jednolity ) informujemy, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na przedmiotowe stanowisko pracy do zatrudnienia została wybrana pani:

         Katarzyna  Kollas zamieszkała w Sosnowcu,

         Katarzyna  Gnutek zamieszkała w Sosnowcu.

        

 

Uzasadnienie

           Kandydatki wyłonione do zatrudnienia spełniły wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe, uzyskując po przeprowadzeniu procedury naboru, największą ilość punktów. Pozostali kandydaci nie uzyskali odpowiednio wysokiej ilości punktów w trakcie przeprowadzonej procedury naboru.

 

 

 

Liczba odwiedzin : 255
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Cebo
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Sobczyk
Czas wytworzenia: 2018-05-17 13:36:36
Czas publikacji: 2018-05-17 13:36:36
Data przeniesienia do archiwum: 2018-08-18