?

Wydział Inwestycji Miejskich (WIM) 

 
 
Wydział Inwestycji Miejskich (WIM)
ul. I. Mościckiego 14, pok. 317 piętro III
tel. 32 296 05 59
e-mail: inwestycje@um.sosnowiec.pl
 
Naczelnik Wydziału
Dariusz Pieczka
 
 
  1. Realizacja zadań inwestycyjnych zgodnie z wykazem przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej i zatwierdzonym planie budżetowym na dany rok, a w szczególności:

a)      Przygotowywanie materiałów wyjściowych do projektów inwestycyjnych, kompletowanie dokumentacji techniczno-ekonomicznej oraz kontrola prawidłowości opracowań projektowych.

b)      Opracowywanie harmonogramów dla poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych wraz z planami rzeczowo-finansowymi.

c)      Przygotowywanie założeń do kosztorysów inwestorskich oraz weryfikacja kosztorysów ofertowych.

d)     Nadzór i koordynacja realizacji inwestycji, w tym również w stosunku do inwestycji wykonywanych w powiernictwie.

e)      Rozliczanie inwestycji miejskich i przekazywanie wytworzonego środka trwałego na majątek gminy lub użytkownika.

  1. Prowadzenie spraw związanych z refundacją środków ze szkód górniczych.
  2. Współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych pochodzących spoza budżetu gminy.
  3. Projektowanie, nadzór i koordynacja realizacji terenów zieleni w zakresie nasadzeń.
  4. Projektowanie, nadzór i koordynacja realizacji elementów małej architektury, placów zabaw, ogrodów jordanowskich, siłowni na świeżym powietrzu.
 

WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH

Nazwisko i Imię

Stanowisko

Nr pokoju

Nr telefonu

e-mail

Pieczka Dariusz

Naczelnik

316 piętro III

32 296 0 559

 

Śledź Agnieszka

Sekretarka

317 piętro III

32 296 0 559

inwestycje@um.sosnowiec.pl

Referat Planowania i Przygotowania Inwestycji

WIM I

Janczur Ewa

Kierownik referatu

306 piętro III

32 296 0 735

e.janczur@um.sosnowiec.pl

Macek Rafał

Inspektor

305 piętro III

32 296 0 557

r.macek@um.sosnowiec.pl

Gil Marta                          (z - stwo Kowal Agnieszka)

Inspektor

305 piętro III

32 296 0 557

m.gil@um.sosnowiec.pl

Sankowska Aleksandra

Inspektor

307 piętro III

32 296 0 570

a.sankowska@um.sosnowiec.pl

Bąk Krystyna

Inspektor

307 piętro III

32 296 0 570

k.bak@um.sosnowiec.pl

Misiek Marek

Główny specjalista

309 piętro III

32 296 0 713

m.misiek@um.sosnowiec.pl

Kowal Agnieszka

Inspektor

309 piętro III

32 296 0 713

a.kowal@um.sosnowiec.pl

Sadowska Dominika

podinspektor

   314 piętro III

32 296 0 701

d.sadowska@um.sosnowiec.pl

Snopczyńska-Świebodzińska Aleksandra

Inspektor

314 piętro III

32 296 0 701

a.swiebodzinska@um.sosnowiec.pl

Referat Nadzoru i Realizacji Inwestycji

WIM II

Smorąg Agata

Kierownik referatu

312 piętro III

32 296 0 553

a.smorag@um.sosnowiec.pl

Sywała Małgorzata

Główny specjalista

310 piętro III

32 296 0 730

m.sywala@um.sosnowiec.pl

Tołpa Magdalena

Inspektor

311 piętro III

32 296 0 554

m.tolpa@um.sosnowiec.pl

Szota Mariusz

Pomoc administracyjna

311 piętro III

32 296 0 554

m.szota@um.sosnowiec.pl

Picz Tomasz

Główny specjalista

313 piętro III

32 296 0 555

t.picz@um.sosnowiec.pl

Wybraniec Jacek

Inspektor

313 piętro III

32 296 0 555

j.wybraniec@um.sosnowiec.pl

Referat Kosztorysowania i Rozliczeń

WIM III

Cuber Renata

Kierownik referatu

304 piętro III

32 296 0 566

r.cuber@um.sosnowiec.pl

Zalas Ewa

Inspektor

   303 piętro III

32 296 0 703

e.zalas@um.sosnowiec.pl

Zaporowska Katarzyna

Pomoc administracyjna

303 piętro III

32 296 0 703

k.zaporowska@um.sosnowiec.pl

Wolańczyk Aleksandra

Inspektor

302 piętro III

32 296 0 560

a.wolanczyk@um.sosnowiec.pl

Rogóż – Czerny Klaudia

Inspektor

302 piętro III

32 296 0 560

k.czerny@um.sosnowiec.pl

Referat Kształtowania Przestrzeni

WIM IV

Maksym Anna

Kierownik referatu

308 piętro III

32 296 0 733

a.maksym@um.sosnowiec.pl

Majewski Adrian

Inspektor

308 piętro III

32 296 0 793

a.majewski@um.sosnowiec.pl

Kiełtyka Barbara

Inspektor

   308 piętro III

32 296 0 733

b.kieltyka@um.sosnowiec.pl

 

 

 

 

 

 
Liczba odwiedzin : 2449
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Cebo
Osoba odpowiedzialna za informację : Mirosław Filbier
Czas wytworzenia: 2015-05-21 07:55:53
Czas publikacji: 2019-01-10 13:53:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak