?

Wydział Edukacji (WED) 

 

 

Wydział Edukacji (WED)

ul. S. Małachowskiego 3, pok. 42

Tel. 32 296 06 42

e-mail: edukacja@um.sosnowiec.pl

 

Naczelnik Wydziału

Katarzyna Wanic

e-mail: k.wanic@um.sosnowiec.pl

 

Wydział prowadzi sprawy związane z edukacją oraz wychowaniem dzieci i młodzieży szkolnej. Nadzorując i koordynując działalność placówek oświatowych, wychowawczych 

i opiekuńczych wydział realizuje zadania, do których w szczególności zalicza się:

1. Opracowywanie wniosków w sprawach związanych z tworzeniem, przekształceniami i likwidacją placówek.

2. Zatwierdzanie organizacji roku szkolnego w placówkach oświatowych.

3. Ustalanie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz kontrola ich realizacji.

4. Organizowanie obsługi finansowo-gospodarczej.

5. Prowadzenie spraw osobowych kadry kierowniczej.

6. Koordynowanie spraw kadrowych oraz analizowanie stanu zatrudnienia.

7. Organizowanie szkoleń dla kadry kierowniczej.

8. Prowadzenie ewidencji oraz dokumentacji prawnej i technicznej obiektów użytkowanych przez placówki.

9. Prowadzenie spraw związanych z najmem budynków i pomieszczeń.

10. Wydawanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osoby prawne lub fizyczne.

11. Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

12. Prowadzenie spraw związanych z technicznym utrzymaniem obiektów, w których zlokalizowane są placówki, w tym:

koordynowanie i nadzorowanie organizowanych przez jednostki przetargów na prace remontowo-inwestycyjne, nadzorowanie robót remontowych i bieżące przeglądy obiektów w zakresie stanu technicznego

13. Prowadzenie kontroli dotyczących spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku do18 lat.

14. Prowadzenie spraw związanych z dotowaniem ponadpodstawowych szkół niepublicznych oraz niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych.

15. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem uczniom wyróżniającym się w nauce nagród lub stypendiów.

16. Przygotowywanie i organizowanie procedur związanych z nadaniem stopnia awansu zawodowego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego.

17. Koordynowanie projektów unijnych i krajowych z zakresu edukacji.

18. Rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

19.  Koordynowanie działań doradców zawodowych zatrudnionych w sosnowieckich szkołach i placówkach oświatowych,

 

 

 

 

imię i nazwisko

 

stanowisko

 

nr pokoju

 

nr telefonu

 

e-mail

Katarzyna Wanic

naczelnik

41

32 296 06 43

k.wanic@um.sosnowiec.pl

Dorota Dwojak

podinspektor

42

32 296 06 42

edukacja@um.sosnowiec.pl

Justyna Baran

główny specjalista

31

32 296 08 43

j.baran@um.sosnowiec.pl

Dominika Sawicz

inspektor

26

32 296 06 33

kowalska@sosnowiec.edu.pl

Marta Pietrzak

inspektor

25

32 296 06 34

m.pietrzak@um.sosnowiec.pl

Bożena Grociak

inspektor

25

32 296 06 35

b.grociak@um.sosnowiec.pl

Aldona Barańska

inspektor

26

32 296 06 33

a.baranska@um.sosnowiec.pl

Małgorzata Kowalska - Jurek

inspektor

43

32 296 08 50

d.sawicz@um.sosnowiec.pl

Beata Szota

inspektor

27

32 296 06 41

wed.finanse@um.sosnowiec.pl

Katarzyna Stępień

inspektor

27

32 296 06 41

wed.finanse@um.sosnowiec.pl

Dorota Piotrowska

podinspektor

27

32 296 06 41

wed.finanse@um.sosnowiec.pl

Anna Zbiejczyk

inspektor

28

32 296 06 18

wed.referat.finanse@um.sosnowiec.pl

Marta Czekaj

podinspektor

28

32 296 06 18

wed.referat.finanse@um.sosnowiec.pl

Krzysztof Dąbrowiak

inspektor

30

32 296 06 17

k.dabrowiak@um.sosnowiec.pl

Sławomir Drapacz

inspektor

40

32 296 06 55

remonty.wed@um.sosnowiec.pl

Sebastian Lubomski

inspektor

40

32 296 06 55

remonty.wed@um.sosnowiec.pl

Katarzyna Polaczkiewicz

pomoc administracyjna

44

32 296 06 59

remonty.wed@um.sosnowiec.pl

Jolanta Majecka

pomoc administracyjna

44

32 296 06 59

remonty.wed@um.sosnowiec.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 20755
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Cebo
Osoba odpowiedzialna za informację : Mirosław Filbier
Czas wytworzenia: 2015-05-21 07:50:11
Czas publikacji: 2017-12-28 15:01:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak