?

Wydział Edukacji (WED) 

 

 

Wydział Edukacji (WED)
ul. S. Małachowskiego 3, pok. 28
Tel. 32 296 06 42
e-mail: edukacja@um.sosnowiec.pl
 
Naczelnik Wydziału
Zbigniew Byszewski
e-mail: z.byszewski@um.sosnowiec.pl
 
Wydział prowadzi sprawy związane z edukacją oraz wychowaniem dzieci i młodzieży szkolnej. Nadzorując i koordynując działalność placówek oświatowych, wychowawczych 
i opiekuńczych wydział realizuje zadania, do których w szczególności zalicza się:
1. Opracowywanie wniosków w sprawach związanych z tworzeniem, przekształceniami i likwidacją placówek.
2. Zatwierdzanie organizacji roku szkolnego w placówkach oświatowych.
3. Ustalanie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz kontrola ich realizacji.
4. Organizowanie obsługi finansowo-gospodarczej.
5. Prowadzenie spraw osobowych kadry kierowniczej.
6. Koordynowanie spraw kadrowych oraz analizowanie stanu zatrudnienia.
7. Organizowanie szkoleń dla kadry kierowniczej.
8. Prowadzenie ewidencji oraz dokumentacji prawnej i technicznej obiektów użytkowanych przez placówki.
9. Prowadzenie spraw związanych z najmem budynków i pomieszczeń.
10. Wydawanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osoby prawne lub fizyczne.
11. Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
12. Prowadzenie spraw związanych z technicznym utrzymaniem obiektów, w których zlokalizowane są placówki, w tym:
koordynowanie i nadzorowanie organizowanych przez jednostki przetargów na prace remontowo-inwestycyjne,
nadzorowanie robót remontowych i bieżące przeglądy obiektów w zakresie stanu technicznego
13. Prowadzenie kontroli dotyczących spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku do18 lat.
14. Prowadzenie spraw związanych z dotowaniem ponadpodstawowych szkół niepublicznych oraz niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych.
15. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem uczniom wyróżniającym się w nauce nagród lub stypendiów.
16. Przygotowywanie i organizowanie procedur związanych z nadaniem stopnia awansu zawodowego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego.
17. Koordynowanie projektów unijnych i krajowych z zakresu edukacji.
18. Organizowanie i realizacja pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta.

Budynek Al. Zwycięstwa 20

 

Zbigniew Byszewski

z.byszewski@um.sosnowiec.pl                                                                        

Pełnomocnik Prezydenta Miasta  ds. edukacji

Naczelnik Wydziału Edukacji

pok. 212

I piętro

 

32 296 07 38

Budynek ul. Małachowskiego 3

 

Wiesława Konobrodzka

w.konobrodzka@um.sosnowiec.pl

z-ca naczelnika

pok. 29

I piętro

32 296 06 43

Sekretariat

Dorota Dwojak

edukacja @um.sosnowiec.pl

podinspektor

pok. 28

I piętro

32 296 06 42

Referat Planowania i Sprawozdawczości Finansowej     I piętro

wed.finanse@um.sosnowiec.pl

Beata Szota

inspektor

pok. 27

32 296 06 41

Dorota Piotrowska

podinspektor

pok. 27

32 296 06 41

Katarzyna Stępień

inspektor

pok. 27

32 296 06 41

Referat Planowania i Sprawozdawczości Finansowej  I piętro

Justyna Pluta

j.pluta@um.sosnowiec.pl

podinspektor

Pok. 31

32 296 06 18

Anna Zbiejczyk

wed.referat.finanse@um.sosnowiec.pl

inspektor

pok. 31

32 296-06-18

Referat Planowania i Sprawozdawczości Finansowej - SIO

Krzysztof Dąbrowiak

k.dabrowiak@um.sosnowiec.pl

podinspektor

pok. 30

I piętro

32 296 06 17

                                        Nadzór prawno – kadrowy

Katarzyna Wanic

k.wanic@um.sosnowiec.pl

Samodzielne stanowisko Głównego Specjalisty do spraw nadzoru prawno-kadrowego

pok. 41

II piętro

32 296 08 42

        Nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowymi , OPP , MOS, CDN

Justyna Baran

j.baran@um.sosnowiec.pl

główny specjalista

pok. 41

II piętro

32 296 08 42

                                                          Przedszkola

 Sebastian Podleśny

 s.podlesny@um.sosnowiec.pl

inspektor

pok. 25

I piętro

32 296 06 34

Szkoły podstawowe

Marta Pietrzak

m.pietrzak @um.sosnowiec.pl

inspektor

pok.25

I piętro

32  296 06 34

Gimnazja, szkoły specjalne i PPP

Bożena Grociak

b.grociak@um.sosnowiec.pl

inspektor

pok. 25

I piętro

32 296 06 35

 Szkoły ponadgimnazjalne

Aldona Barańska

a.baranska@um.sosnowiec.pl

inspektor

pok. 26

I piętro

32 296 06 33

Szkolnictwo niepubliczne, awans zawodowy nauczycieli, dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników

Małgorzata Kowalska-Jurek – wz. Dominika Sawicz

d.sawicz@um.sosnowiec.pl

inspektor

 

pok. 26

I piętro

32 296 06 33

 Nadzór techniczno - remontowy nad placówkami oświatowymi

remonty.wed@um.sosnowiec.pl

Jolanta Dżała

inspektor

pok. 44

II piętro

32 296 06 59

Katarzyna Polaczkiewicz

pomoc administracyjna

pok. 44

II piętro

32 296 06 59

Inspektorzy nadzoru

inspektorwed@um.sosnowiec.pl

Ireneusz Wojtasiński

inspektor

pok. 40

II piętro

32 296 06 55

Sebastian Lubomski

inspektor

pok. 40

II piętro

32 296 06 55

Sławomir Drapacz

inspektor

pok. 40

II piętro

32 296 06 55

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 13210
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Cebo
Osoba odpowiedzialna za informację : Mirosław Filbier
Czas wytworzenia: 2015-05-21 07:50:11
Czas publikacji: 2016-09-07 19:09:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak