?

Wydział Edukacji (WED) 

 

 

 

Wydział Edukacji (WED)

ul. S. Małachowskiego 3, pok. 28

Tel. 32 296 06 42

e-mail: edukacja@um.sosnowiec.pl

 

Wydział prowadzi sprawy związane z edukacją oraz wychowaniem dzieci i młodzieży szkolnej. Nadzorując i koordynując działalność placówek oświatowych, wychowawczych 

i opiekuńczych wydział realizuje zadania, do których w szczególności zalicza się:

1. Opracowywanie wniosków w sprawach związanych z tworzeniem, przekształceniami i likwidacją placówek.

2. Zatwierdzanie organizacji roku szkolnego w placówkach oświatowych.

3. Ustalanie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz kontrola ich realizacji.

4. Organizowanie obsługi finansowo-gospodarczej.

5. Prowadzenie spraw osobowych kadry kierowniczej.

6. Koordynowanie spraw kadrowych oraz analizowanie stanu zatrudnienia.

7. Organizowanie szkoleń dla kadry kierowniczej.

8. Prowadzenie ewidencji oraz dokumentacji prawnej i technicznej obiektów użytkowanych przez placówki.

9. Prowadzenie spraw związanych z najmem budynków i pomieszczeń.

10. Wydawanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osoby prawne lub fizyczne.

11. Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

12. Prowadzenie spraw związanych z technicznym utrzymaniem obiektów, w których zlokalizowane są placówki, w tym:

koordynowanie i nadzorowanie organizowanych przez jednostki przetargów na prace remontowo-inwestycyjne,

nadzorowanie robót remontowych i bieżące przeglądy obiektów w zakresie stanu technicznego

13. Prowadzenie kontroli dotyczących spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku do18 lat.

14. Prowadzenie spraw związanych z dotowaniem ponadpodstawowych szkół niepublicznych oraz niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych.

15. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem uczniom wyróżniającym się w nauce nagród lub stypendiów.

16. Przygotowywanie i organizowanie procedur związanych z nadaniem stopnia awansu zawodowego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego.

17. Koordynowanie projektów unijnych i krajowych z zakresu edukacji.

18. Rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

19.  Koordynowanie działań doradców zawodowych zatrudnionych w sosnowieckich szkołach i placówkach oświatowych,Budynek ul. Małachowskiego 3

Wiesława Konobrodzka

w.konobrodzka@um.sosnowiec.pl

z-ca naczelnika

pok. 29

32 296 06 43

Sekretariat

Dorota Dwojak

edukacja @um.sosnowiec.pl

podinspektor

pok. 28

32 296 06 42

Referat Planowania i Sprawozdawczości Finansowej

wed.finanse@um.sosnowiec.pl

Beata Szota

inspektor

pok. 27

32 296 06 41

Dorota Piotrowska

podinspektor

pok. 27

32 296 06 41

Katarzyna Stępień

inspektor

pok. 27

32 296 06 41

Referat Planowania i Sprawozdawczości Finansowej

Anna Zbiejczyk

inspektor

pok. 31

32 296 06 18

Referat Planowania i Sprawozdawczości Finansowej - SIO

Krzysztof Dąbrowiak

k.dabrowiak@um.sosnowiec.pl

podinspektor

pok. 30

32 296 06 17

                                        Nadzór prawno – kadrowy, CDN

Katarzyna Wanic

k.wanic@um.sosnowiec.pl

główny specjalista

pok. 41

32 296 08 42

 Nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowymi

Justyna Baran

j.baran@um.sosnowiec.pl

główny specjalista

pok. 41

32 296 08 42

                                                               Przedszkola

 Sebastian Podleśny

s.podlesny@um.sosnowiec.pl

inspektor

pok. 25

32 296 06 34

Szkoły podstawowe, OPP, MOS

Marta Pietrzak

m.pietrzak @um.sosnowiec.pl

inspektor

pok.25

32  296 06 34

Gimnazja, szkoły specjalne i PPP

Bożena Grociak

b.grociak@um.sosnowiec.pl

inspektor

pok. 25

32 296 06 35

 Szkoły ponadgimnazjalne

Aldona Barańska

a.baranska@um.sosnowiec.pl

inspektor

pok. 26

32 296 06 33

Szkolnictwo niepubliczne, awans zawodowy nauczycieli,

Małgorzata Kowalska-Jurek

m.kowalska@um.sosnowiec.pl

inspektor

pok. 26

32 296 06 33

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, doradztwo zawodowe

Dominika Sawicz

d.sawicz@um.sosnowiec.pl

inspektor

pok. 43

32 296 08 50

 Nadzór techniczno - remontowy nad placówkami oświatowymi

remonty.wed@um.sosnowiec.pl

Jolanta Dżała

inspektor

pok. 44

32 296 06 59

Katarzyna Polaczkiewicz

pomoc administracyjna

pok. 44

32 296 06 59

Inspektorzy nadzoru

inspektorwed@um.sosnowiec.pl

Sebastian Lubomski

inspektor

pok. 40

32 296 06 55

Sławomir Drapacz

inspektor

pok. 40

32 296 06 55

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 14612
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Cebo
Osoba odpowiedzialna za informację : Mirosław Filbier
Czas wytworzenia: 2015-05-21 07:50:11
Czas publikacji: 2017-08-09 14:47:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak