?

Wydział Edukacji (WED) 

 

 

Wydział Edukacji (WED)

ul. S. Małachowskiego 3, pok. 42

Tel. 32 296 06 42

e-mail: edukacja@um.sosnowiec.pl

 

p.o. Naczelnika Wydziału

Katarzyna Wanic

e-mail: k.wanic@um.sosnowiec.pl

 

Wydział prowadzi sprawy związane z edukacją oraz wychowaniem dzieci i młodzieży szkolnej. Nadzorując i koordynując działalność placówek oświatowych, wychowawczych 

i opiekuńczych wydział realizuje zadania, do których w szczególności zalicza się:

1. Opracowywanie wniosków w sprawach związanych z tworzeniem, przekształceniami i likwidacją placówek.

2. Zatwierdzanie organizacji roku szkolnego w placówkach oświatowych.

3. Ustalanie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz kontrola ich realizacji.

4. Organizowanie obsługi finansowo-gospodarczej.

5. Prowadzenie spraw osobowych kadry kierowniczej.

6. Koordynowanie spraw kadrowych oraz analizowanie stanu zatrudnienia.

7. Organizowanie szkoleń dla kadry kierowniczej.

8. Prowadzenie ewidencji oraz dokumentacji prawnej i technicznej obiektów użytkowanych przez placówki.

9. Prowadzenie spraw związanych z najmem budynków i pomieszczeń.

10. Wydawanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osoby prawne lub fizyczne.

11. Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

12. Prowadzenie spraw związanych z technicznym utrzymaniem obiektów, w których zlokalizowane są placówki, w tym:

koordynowanie i nadzorowanie organizowanych przez jednostki przetargów na prace remontowo-inwestycyjne, nadzorowanie robót remontowych i bieżące przeglądy obiektów w zakresie stanu technicznego

13. Prowadzenie kontroli dotyczących spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku do18 lat.

14. Prowadzenie spraw związanych z dotowaniem ponadpodstawowych szkół niepublicznych oraz niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych.

15. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem uczniom wyróżniającym się w nauce nagród lub stypendiów.

16. Przygotowywanie i organizowanie procedur związanych z nadaniem stopnia awansu zawodowego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego.

17. Koordynowanie projektów unijnych i krajowych z zakresu edukacji.

18. Rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

19.  Koordynowanie działań doradców zawodowych zatrudnionych w sosnowieckich szkołach i placówkach oświatowych,

 

 

 

 

 

 

Budynek ul. Małachowskiego 3

Katarzyna Wanic
k.wanic@um.sosnowiec.pl

 

p.o.  Naczelnika Wydziału

 

pok.41

32 296 06 43

Sekretariat

Dorota Dwojak
edukacja @um.sosnowiec.pl

podinspektor

pok. 42

32 296 06 42

Jolanta Majecka

pomoc administracyjna

pok.28

32 296 06 18

Referat Planowania i Sprawozdawczości Finansowej

Wiesława Konobrodzka
w.konobrodzka@um.sosnowiec.pl

z-ca naczelnika

pok. 29

32 296 08 42

Beata Szota
wed.finanse@um.sosnowiec.pl

inspektor

pok. 27

32 296 06 41

Dorota Piotrowska
wed.finanse@um.sosnowiec.pl

podinspektor

pok. 27

32 296 06 41

Katarzyna Stępień
wed.finanse@um.sosnowiec.pl

inspektor

pok. 27

32 296 06 41

Anna Zbiejczyk
wed.referat.finanse@um.sosnowiec.pl

inspektor

pok. 28

32 296 06 18

Krzysztof Dąbrowiak
k.dabrowiak@um.sosnowiec.pl

podinspektor

pok. 30

32 296 06 17

Samodzielne stanowisko  Głównego Specjalisty do spraw nadzoru  
prawno - kadrowego

Katarzyna Wanic
k.wanic@um.sosnowiec.pl

główny specjalista

pok. 41

32 296 06 43

Zespół do spraw nadzoru merytorycznego nad placówkami oświatowymi

 Justyna Baran
 j.baran@um.sosnowiec.pl  
/OPP, MOS, CDN /

główny specjalista

pok. 31

32 296 08 43

Sebastian Podleśny
s.podlesny@um.sosnowiec.pl 
/przedszkola miejskie /

inspektor

pok. 25

32 296 06 34

Marta Pietrzak
m.pietrzak @um.sosnowiec.pl  
/szkoły podstawowe/

inspektor

pok.25

32  296 06 34

Bożena Grociak
b.grociak@um.sosnowiec.pl 
/gimnazjum, zespoły szkół, szkoły specjalne i PPP/

inspektor

pok. 25

32 296 06 35

Aldona Barańska
a.baranska@um.sosnowiec.pl 
/szkoły ponadpodstawowe/

inspektor

pok. 26

32 296 06 33

Małgorzata Kowalska-Jurek m.kowalska@um.sosnowiec.pl    
/szkolnictwo niepubliczne, awans zawodowy nauczycieli/

inspektor

pok. 26

32 296 06 33

Dominika Sawicz
d.sawicz@um.sosnowiec.pl  
/dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, doradztwo zawodowe/

inspektor

pok. 43

32 296 08 50

Zespół ds. nadzoru technicznego nad placówkami oświatowymi

remonty.wed@um.sosnowiec.pl

Jolanta Dżała

inspektor

pok. 44

32 296 06 59

Katarzyna Polaczkiewicz

pomoc administracyjna

pok. 44

32 296 06 59

inspektorwed@um.sosnowiec.pl

Sebastian Lubomski

inspektor

pok. 40

32 296 06 55

Sławomir Drapacz

inspektor

pok. 40

32 296 06 55

           

 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 18296
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Cebo
Osoba odpowiedzialna za informację : Mirosław Filbier
Czas wytworzenia: 2015-05-21 07:50:11
Czas publikacji: 2017-10-19 13:55:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak