?

Urząd Stanu Cywilnego (USC) 

 
 

 

Urząd Stanu Cywilnego (USC)
Aleja Zwycięstwa 20, pok. 105
Tel. 32 296-05-91Fax. 32 296-07-52
e-mail: kier.usc@um.sosnowiec.pl
Sala ślubów znajduje się w Pałacu Schoena przy ul. Chemicznej 12
 
Kierownik USC
Arkadiusz Trzuskowski
e-mail: kier.usc@um.sosnowiec.pl
Zastępca Kierownika USC
Barbara Tkacz
 
Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności:
1. Sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów.
2. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, wyborze imienia dziecka, powrocie do poprzedniego nazwiska, uznania dziecka oraz w innych sprawach odnoszących się pośrednio lub bezpośrednio do stanu cywilnego.
3. Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego, w tym wydawanie wypisów i zaświadczeń sporządzanych na podstawie tych ksiąg.
4. Prowadzenie spraw związanych z administracyjną zmianą imion i nazwisk oraz ustaleniem ich brzmienia i pisowni.
5. Przekazywanie uprawnionym jednostkom stosownych informacji z zakresu prowadzonych spraw (np. USC w innych gminach lub komórki ewidencji mieszkańców).
6. Prowadzenie spraw związanych z organizacją jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego, stulecia urodzin itp.
7. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
 

PRACOWNICY URZĘDU STANU CYWILNEGO

Imię i nazwisko

Stanowisko

Nr pokoju

Nr telefonu

Mail

 

Arkadiusz Trzuskowski

Kierownik

105A

32 29 60 591

kier.usc@um.sosnowiec.pl

 

Barbara Tkacz

Zastępca kierownika

105C

32 29 60 588

 

 

Maciej Maziarz

Zastępca kierownika

105

32 29 60 587

mmaziarz@um.sosnowiec.pl

 

Izabela Łydek

 

Podinspektor

105

32 29 60 591

 

Sekretariat

Agnieszka Borowiecka

Podinspektor

105

32 29 60 589

 

Rejestracja urodzeń

Mirosława Cielniak

Główny specjalista

105

32 29 60 589

 

Rejestracja urodzeń

Krystyna Piwowarczyk

Podinspektor

105

32 29 60 590

 

Rejestracja zgonów

Małgorzata Nielepiec

Podinspektor

105

32 29 60 590

 

Rejestracja zgonów

Magdalena Ziółek

Podinspektor

105

32 29 60 573

 

Rejestracja małżeństw

Bożena

Tokarska

Podinspektor

105

32 29 60 573

 

Rejestracja małżeństw

Ewelina

Pniak

Podinspektor

003C

32 29 60 592

 

 

Anna Jarnutowska

Podinspektor

003C

32 29 60 592

 

 

Joanna

Kaim

Podinspektor

003C

32 29 60 592

 

 

Monika

Radosz-Tarchuł

Podinspektor

003C

32 29 60 592

 

 

Marta

Zawadzka

Archiwistka

003C

32 29 60 592

 

 

Zbigniew Bukowski

Podinspektor

BOI

32 29 60 613

 

Stanowisko 8

BOI

Monika Rodek

Pomoc administracyjna

BOI

32 29 60 614

 

Stanowisko 9

BOI

Anna Szcześniak

Podinspektor

BOI

32 29 60 607

 

Stanowisko 10

BOI

 
Liczba odwiedzin : 33434
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Cebo
Osoba odpowiedzialna za informację : Mirosław Filbier
Czas wytworzenia: 2015-05-21 07:41:24
Czas publikacji: 2018-04-27 12:29:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak