?

Wydział Finansowy (WFN) 

 
 
Wydział Finansowy (WFN)
Aleja Zwycięstwa 20, pok. 315
Tel. 296-0-814
e-mail: finansowy@um.sosnowiec.pl
 
Naczelnik Wydziału
Gabriela Hajduła, pok. 313
e-mail: nacz.wfn@um.sosnowiec.pl
 
Do zadań Wydziału należy prowadzenie spraw związanych z obsługą finansowo – księgową Miasta, a w szczególności:
1. Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej, w tym zwłaszcza kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym. 
2. Kontrola dokumentów finansowych pod względem formalno – rachunkowym.
3. Prowadzenie księgowości oraz windykacja w zakresie dochodów budżetowych i dochodów Skarbu Państwa.
4. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z obsługą kasową Urzędu i odprowadzaniem gotówki do banku. 
5. Prowadzenie księgowości następujących funduszy: PFRON, Powiatowy Fundusz Zasobów Geodezyjnych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
6. Prowadzenie ewidencji dokonywanych wpłat i zwrotów na rachunek depozytów.
7. Sporządzanie sprawozdań, jednostki budżetowej – Urząd Miejski, w zakresie dochodów i wydatków, funduszy celowych oraz dochodów Skarbu Państwa.
8. Prowadzenie ilościowo- wartościowych kartotek magazynowych.
9. Prowadzenie obsługi finansowej wydatków Rady.
10. Prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym.
 
Imię i Nazwisko Stanowisko Pokój/Piętro Telefon E-mail
Gabriela Hajduła naczelnik pok. 314 A 32 29 60 497 nacz.wfn@um.sosnowiec.pl
Beata Siejeńska sekretarka sekretariat pok. 315 32 29 60 814 bsiejenska@um.sosnowiec.pl
Edyta Nowak-Gryszka gł.specjalista pok. 314 32 29 60 457 finansowy@um.sosnowiec.pl
Aleksandra Głąb gł.specjalista pok.315 32 29 60 762 centralizacja.vat@um.sosnowiec.pl  aglab@um.sosnowiec.pl
Monika Hanarz inspektor pok. 315 32 29 60 664 wfn.dochody.mh@um.sosnowiec.pl centralizacja.vat@um.sosnowiec.pl
 Referat Księgowości Wydatków i Rozliczeń        
Ilona Boba kierownik pok. 314 32 29 60 784 wfn.ksiegowosc@um.sosnowiec.pl
Adriana Dąbrowiak gł.specjalista pok. 315 32 29 60 677 koordynator.giif@um.sosnowiec.pl
Małgorzata Pruszowska gł.specjalista pok. 315 32 29 60 736 mpruszowska@um.sosnowiec,pl
Jolanta Gorlewska inspektor pok. 315 32 29 60 489 wfn.vat@um.sosnowiec.pl
Małgorzata Ściubak gł.specjalista pok.315 32 29 60 740 msciubak@um.sosnowiec.pl
Aneta Kostka gł.specjalista pok. 315 32 29 60 740 akostka@um.sosnowiec.pl
Aneta Dick inspektor pok. 315 32 29 60 776 adick@um.sosnowiec.pl
Monika Winiarska podinspektor pok.315 32 29 60 434 mwiniarska@um.sosnowiec.pl
 Referat Księgowości Dochodów Niepodatkowych     
Beata Dudek kierownik pok. 316 32 29 60 492 wfn.dochody.bd@um.sosnowiec.pl
Justyna Kaczmarczyk inspektor pok. 316 32 29 60 667 jkaczmarczyk@um.sosnowiec.pl
Magdalena Gola podinspektor pok. 315 32 29 60 676 mgola@um.sosnowiec.pl
Iwona Mucha podinspektor pok. 315 32 29 60 839 imucha@um.sosnowiec.pl
Marta Kuśpiel podinspektor pok. 315 32 29 60 844 mkuspiel@um.sosnowiec.pl
Aleksandra Skubisz podinspektor pok.315 32 29 60 844 askubisz@um.sosnowiec.pl
Karolina Cymbalista podinspektor pok.315 32 29 60 839 kcymbalista@um.sosnowiec.pl
Ewelina Gasiak podinspektor pok. 109 32 29 60 494 emazur@um.sosnowiec.pl
Joanna Wiśniewska inspektor pok. 109 32 29 60 468 wfn.oplatygruntowe@um.sosnowiec.pl
Joanna Niedopytalska podinspektor pok. 109 32 29 60 468 jniedopytalska@um.sosnowiec.pl
Agnieszka Skrobek inspektor pok. 109 32 29 60 494 wfn.oplatygruntowe@um.sosnowiec.pl
Referat kasowy        
Justyna Miliszewska kierownik pok. 107 32 29 60 479 wfn.kasa@um.sosnowiec.pl
Katarzyna Jędrusik kasjer pok. 106 32 29 60 479  
Michał Wilczyński kasjer pok. 106 32 29 60 531  
Paweł Gzyl kasjer pok. 106 32 29 60 531  
Edyta Lis kasjer ul.Małachowskiego 3 pok. 6 32 29 60 625  

 

 


 
 
Liczba odwiedzin : 15439
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Cebo
Osoba odpowiedzialna za informację : Mirosław Filbier
Czas wytworzenia: 2015-05-21 07:35:18
Czas publikacji: 2018-12-07 11:56:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak