?

Wydział Geodezji i Kartografii (WGG) 

 
 

Wydział Geodezji i Kartografii (WGG)

Aleja Zwycięstwa 20, pok. 402

Tel. 32 296 06 96

e-mail: wgg.zasob@um.sosnowiec.pl

 

Naczelnik Wydziału, Geodeta Powiatowy

Jerzy Będkowski

e-mail: geodeta.powiatowy@um.sosnowiec.pl

 

 

 

Do zadań Wydziału należy prowadzenie spraw z zakresu geodezji i kartografii, a w szczególności:

1. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym: ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

2. Prowadzenie ewidencji nazw ulic i nadawanie numerów porządkowych nieruchomości.

3. Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem opracowań geodezyjnych.

4. Prowadzenie spraw związanych z rozgraniczaniem i podziałami nieruchomości.

5. Prowadzenie spraw związanych z rekultywacją i zagospodarowaniem gruntów..

6. Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

7. Prowadzenie Zespołu Uzgodnień Dokumentacji w zakresie:

usytuowania sieci uzbrojenia terenu,

kontroli usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

8. Prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie.

 

 

Imię i Nazwisko

 Stanowisko

Pokój

Telefon

E-mail

Jerzy Będkowski

Naczelnik Wydziału

Pok. 402 / III. piętro

32 296 0441

geodeta.powiatowy@um.sosnowiec.pl

Elżbieta Kajzer

Podinspektor

Pok. 402 / III. piętro

32 296 0696

wgg.zasob@um.sosnowiec.pl

Jolanta Braun

Inspektor

Pok. 402B / III. piętro

32 296 0442

 

Magdalena Żegocka

Inspektor

Pok. 402B / III. piętro

32 296 0442

 

Beata Kraska

Podinspektor

Pok. 402D / III. piętro

32 296 0849

b.kraska_wgg@um.sosnowiec.pl

Katarzyna Nowak

Podinspektor

Pok. 402D / III. piętro

32 296 0849

 

Halina Rożek

Podinspektor

Pok. 402D / III. piętro

32 296 0444

h.rozek_wgg@um.sosnowiec.pl

Aleksandra Pustułka

Podinspektor

Pok. 402D / III. piętro

32 296 0761

a.pustulka_wgg@um.sosnowiec.pl

Magdalena Opolska

Podinspektor

Pok. 402D / III. piętro

32 296 0761

 

Magdalena Jędrusik

Inspektor

Pok. 403 / III. piętro

32 296 0533

 

Ewa Pabiś

Inspektor

Pok. 403 / III. piętro

32 296 0533

 

Elżbieta Bączar

Inspektor

Pok. 403A / III. piętro

32 296 0532

 

Bożena Boryka

Inspektor

Pok. 403A / III. piętro

32 296 0532

 wgg.zasob@um.sosnowiec.pl

Patrycja Kozieł-Chimowska

Inspektor

Pok. 403A / III. piętro

32 296 0532

 pkoziel@um.sosnowiec.pl

Dariusz Kubala

Kierownik Referatu

Pok. 406A / III. piętro

32 296 0697

dkubala@um.sosnowiec.pl

Magdalena Kyrcz

Podinspektor

Pok. 406 / III. piętro

32 296 0443

 zsip@um.sosnowiec.pl

Jagoda Frydrych

Podinspektor

Pok. 406 / III. piętro

32 296 0804

 

Aneta Kijewska

Pomoc Administracyjna

Pok. 406 / III. piętro

32 296 0760

 akijewska@um.sosnowiec.pl

Katarzyna Machura

Podinspektor

Pok. 406 / III. piętro

32 296 0804

 

Mirosław Filbier

Inspektor

Pok. 406 / III. piętro

32 296 0760

sip@um.sosnowiec.pl

Anna Soja

Podinspektor

BOI / Stanowisko 1

32 296 0530

 

Agnieszka Filocha

Podinspektor

BOI / Stanowisko 2

32 296 0609

 wgg.wypisy@um.sosnowiec.pl

 
Liczba odwiedzin : 23171
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Cebo
Osoba odpowiedzialna za informację : Mirosław Filbier
Czas wytworzenia: 2015-05-21 07:34:29
Czas publikacji: 2019-01-09 14:44:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak