?

Wydział Spraw Obywatelskich (WSO) 

 
 

Wydział Spraw Obywatelskich (WSO)

Al. Zwycięstwa 20 , pok.104 Tel. 32 296 05 35

e-mail: ewidencja@um.sosnowiec.pl

Naczelnik Wydziału

Rafał Zawartka

e-mail: rzawartka@um.sosnowiec.pl

Do zadań wydziału należy prowadzenie całości spraw związanych z ewidencją mieszkańców oraz powszechnym obowiązkiem obrony, a w szczególności:

  1. Prowadzenie zbioru danych aktualnych i byłych mieszkańców miasta.
  2. Prowadzenie zbioru danych osób przebywających czasowo w  mieście.
  3. Wydawanie i aktualizacja dowodów osobistych.
  4. Prowadzenie spraw meldunkowych.
  5. Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych.
  6. Prowadzenie rejestru wyborców.
  7. Prowadzenie kancelarii dokumentów niejawnych oraz realizacja zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie.

 

 

Imię i Nazwisko

 

Stanowisko

Pokój

Telefon

E-mail

Rafał Zawartka

 

naczelnik

104 B

32 296 05 34

rzawartka@um.sosnowiec.pl

 

Sekretariat

 

Urszula Warwas

 

podinspektor

104

32 296 05 35

ewidencja@um.sosnowiec.pl

Kancelaria dokumentów  niejawnych

 

Dorota Mruk

 

inspektor

104 A

32 296 05 69

 

Referat Dowodów Osobistych

 

Jarosław Wideł

kierownik referatu/Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnej

 

103 A

32 296 05 83

dowody@um.sosnowiec.pl

Magdalena Gwoździowska

Podinspektor

 

103 A

32 296 05 82

 

Urszula Równicka

Inspektor

 

103 A

32 296 05 82

 

Karolina Szumska

Podinspektor

 

103 A

32 296 05 82

 

Agnieszka Przepióra

Inspektor

 

          104

32 296 06 61

 

Anna Marasek

Podinspektor

 

104

32 296 06 61

 

Edyta Walczak

Podinspektor

 

104

32 296 06 61

 

Agnieszka Słaboń

Inspektor

 

104

32 296 06 62

 

Agnieszka Trębacz

Podinspektor

 

104

32 296 06 62

 

Justyna Zając

Podinspektor

 

104

32 296 06 62

 

Referat Ewidencji Mieszkańców

 

Małgorzata Szymańska

 

kierownik referatu

111 A

32 296 05 84

mieszkancy@um.sosnowiec.pl

Zespół Meldunkowy

 

Agnieszka Adamczyk

podinspektor

111

3296  05 78

 

Paulina Buras

 

podinspektor

111

3296 05 78

 

Anetta Jędrusik

 

inspektor

111

32 296 05 24

 

Aleksandra Gulik-Kuś

 

podinspektor

111

32 296 05 22

 

Iwona Skrzelowska

 

podinspektor

111

32 296 05 23

 

Zespół Postępowań Administracyjnych

 

Ewa Filipiak

 

podinspektor

112

32 296 05 65

 

Ilona Kozubek

 

podinspektor

112

32 296 05 65

 

Renata Musiał

 

inspektor

112

32 296 05 65

 

Michał Tarchuł

Inspektor

 

112 A

32 296 0525

 

Magdalena Więcek

 

inspektor

112 A

32 296 05 25

 

Zespół Udostępniania Danych

 

Izabela Bukowska

 

podinspektor

112 B

32 296 06 63

 

Anna Grzywnowicz

 

inspektor

112 B

32 296 05 62

 

 
Liczba odwiedzin : 21249
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Cebo
Osoba odpowiedzialna za informację : Mirosław Filbier
Czas wytworzenia: 2015-05-21 07:29:42
Czas publikacji: 2018-01-24 14:54:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak