?

Wydział Spraw Obywatelskich (WSO) 

 

 

Wydział Spraw Obywatelskich (WSO)

aleja Zwycięstwa 20, pok. 104 Tel. 32 296 05 35

e-mail: ewidencja@um.sosnowiec.pl , wem.mieszkancy@um.sosnowiec.pl

Naczelnik Wydziału

Zbigniew Krzywkowski

e-mail: nacz.wem@um.sosnowiec.pl

Do zadań wydziału należy prowadzenie całości spraw związanych z ewidencją mieszkańców oraz powszechnym obowiązkiem obrony, a w szczególności:

 1. Prowadzenie zbioru danych aktualnych i byłych mieszkańców miasta.

 2. Prowadzenie zbioru danych osób przebywających czasowo w mieście.

 3. Wydawanie i aktualizacja dowodów osobistych.

 4. Prowadzenie spraw meldunkowych.

 5. Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych.

 6. Prowadzenie rejestru wyborców.

 7. Prowadzenie spraw związanych z kwalifikacją wojskową.

 8. Organizacja akcji kurierskiej.

 9. Prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami na rzecz obronności kraju oraz koordynacja działań podejmowanych w tym zakresie.

 

 1. Wydawanie decyzji zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony.

 2. Prowadzenie kancelarii dokumentów niejawnych oraz realizacja zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie.

 

Imię Nazwisko Stanowisko  Pokój Telefon E-mail
         
Naczelnik        
Zbigniew Krzywkowski naczelnik 104 B 32 296 05 34 nacz.wem@um.sosnowiec.pl
Sekretariat         
Urszula Warwas podinspektor 104 32 296 05 35 ewidencja@um.sosnowiec.pl
Kancelaria dokumentów niejawnych        
Dorota Mruk inspektor 104A 32 296 05 69  
Referat Dowodów        
Jarosław Wideł kierownik referatu 103A 32 296 05 83 dowody@um.sosnowiec.pl
Magdalena Gwoździowska podinspektor 103A 32 296 05 82  
Urszula Równicka inspektor 103A 32 296 06 62  
Karolina Szumska podinspektor 103A 32 296 06 61  
Agnieszka Przepióra inspektor 104 32 296 05 82  
Agnieszka Słaboń inspektor 104 32 296 06 62  
Justyna Zając podinspektor 104 32 296 05 82  
Agnieszka Trębacz podinspektor 104 32 296 06 61  
Edyta Walczak podinspektor 104 32 296 06 61  
Referat Ewidencji Mieszkańców        
Małgorzata Szymańska kierownik referatu 111A 32 296 05 84  
Zespół Meldunkowy       wem.mieszkancy@um.sosnowiec.pl
Agnieszka Adamczyk podinspektor 111 32 296 05 78  
Paulina Buras podinspektor 111 32 296 05 78  
Anetta Jędrusik inspektor 111 32 296 05 24  
Aleksandra Gulik-Kuś podinspektor 111 32 296 05 22  
Iwona Skrzelowska podinspektor 111 32 296 05 23  
Zespół Postępowań Administracyjnych      
Ewa Filipiak podinspektor 112 32 296 05 65  
Ilona Kozubek podinspektor 112 32 296 05 65  
Renata Musiał inspektor 112 32 296 05 65  
Michał Tarchuł inspektor 112A 32 296 05 25  
Magdalena Więcek inspektor 112A 32 296 05 25  
Zespół Udostępniania Danych        
Izabela Bukowska podinspektor 112B 32 296 06 63  
Anna Grzywnowicz inspektor 112B 32 296 05 62  
Referat Spraw Wojskowych        
Romuald Majewski kierownik referatu 9 / Rzeźnicza 32 296 38 96  
Władysław Ducki podinspektor 9 / Rzeźnicza 32 296 38 92 rsw@um.sosnowiec.pl

 

 

Liczba odwiedzin : 11975
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Cebo
Osoba odpowiedzialna za informację : Mirosław Filbier
Czas wytworzenia: 2015-05-21 07:29:42
Czas publikacji: 2017-07-28 11:37:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak