?

Wydział Spraw Obywatelskich (WSO) 

 

 

Wydział Spraw Obywatelskich (WSO)

Al. Zwycięstwa 20 , pok.104 Tel. 32 296 05 35

e-mail: ewidencja@um.sosnowiec.pl

Naczelnik Wydziału

Rafał Zawartka

e-mail: rzawartka@um.sosnowiec.pl

Do zadań wydziału należy prowadzenie całości spraw związanych z ewidencją mieszkańców, wydawaniem dowodów osobistych oraz spraw związanych z ochroną informacji niejawnych,                         a w szczególności:

  1. Prowadzenie zbioru danych aktualnych i byłych mieszkańców miasta.
  2. Prowadzenie zbioru danych osób przebywających czasowo w  mieście.
  3. Wydawanie i aktualizacja dowodów osobistych.
  4. Prowadzenie spraw meldunkowych.
  5. Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych.
  6. Prowadzenie rejestru wyborców.
  7. Prowadzenie kancelarii dokumentów niejawnych oraz realizacja zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie.

 

 

Imię i Nazwisko

 

Stanowisko

Pokój

Telefon

E-mail

Naczelnik

Rafał Zawartka

 

naczelnik

104 B

32 296 05 34

rzawartka@um.sosnowiec.pl

 

Sekretariat

Urszula Warwas

podinspektor

104

32 296 05 35

ewidencja@um.sosnowiec.pl

Kancelaria dokumentów     

niejawnych

Dorota Mruk

inspektor

104 A

32 296 05 69

 

Referat Dowodów

 

 

 

 

Jarosław Wideł

kierownik referatu/pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnej

103 A

32 296 05 83

dowody@um.sosnowiec.pl

Magdalena Gwoździowska

podinspektor

103 A

32 296 05 82

 

Urszula Równicka

inspektor

103 A

32 296 05 82

 

Karolina Szumska

podinspektor

103 A

32 296 05 82

 

Agnieszka Przepióra

inspektor

104

32 296 06 61

 

Edyta Walczak

podinspektor

104

32 296 06 61

 

Agnieszka Słaboń

inspektor

104

32 296 06 62

 

Agnieszka Trębacz

podinspektor

104

32 296 06 62

 

Justyna Zając

podinspektor

104

32 296 06 62

 

Referat Ewidencji Mieszkańców

 

 

 

 

Małgorzata Szymańska

kierownik referatu

111 A

32 296 05 84

mieszkancy@um.sosnowiec.pl

Zespół Meldunkowy

 

 

 

 

Agnieszka Adamczyk

podinspektor

111

32 296 05 78

 

Paulina Buras

podinspektor

111

32 296 05 78

 

Anetta Jędrusik

inspektor

111

32 296 05 24

 

Aleksandra Gulik-Kuś

podinspektor

111

32 296 05 22

 

Iwona Skrzelowska

podinspektor

111

32 296 05 23

 

Zespół Postępowań Administracyjnych

 

 

 

 

Ewa Filipiak

podinspektor

112

32 296 05 65

 

Ilona Kozubek

podinspektor

112

32 296 05 65

 

Renata Musiał

inspektor

112

32 296 05 65

 

Michał Tarchuł

inspektor

112 A

32 296 05 25

 

Magdalena Więcek

inspektor

112 A

32 296 05 25

 

Zespół Udostępniania Danych

 

 

 

 

 

Izabela Bukowska

podinspektor

112 B

32 296 06 63

 

Anna Grzywnowicz

inspektor

112 B

32 296 05 62

 

 

Liczba odwiedzin : 14388
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Cebo
Osoba odpowiedzialna za informację : Mirosław Filbier
Czas wytworzenia: 2015-05-21 07:29:42
Czas publikacji: 2017-11-22 11:20:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak