?

Wydział Spraw Obywatelskich (WSO) 

 

 

Wydział Spraw Obywatelskich (WSO)

aleja Zwycięstwa 20, pok. 104 Tel. 32 296 05 35

e-mail: ewidencja@um.sosnowiec.pl , wem.mieszkancy@um.sosnowiec.pl

Naczelnik Wydziału

Zbigniew Krzywkowski

e-mail: nacz.wem@um.sosnowiec.pl

Do zadań wydziału należy prowadzenie całości spraw związanych z ewidencją mieszkańców oraz powszechnym obowiązkiem obrony, a w szczególności:

 1. Prowadzenie zbioru danych aktualnych i byłych mieszkańców miasta.

 2. Prowadzenie zbioru danych osób przebywających czasowo w mieście.

 3. Wydawanie i aktualizacja dowodów osobistych.

 4. Prowadzenie spraw meldunkowych.

 5. Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych.

 6. Prowadzenie rejestru wyborców.

 7. Prowadzenie spraw związanych z kwalifikacją wojskową.

 8. Organizacja akcji kurierskiej.

 9. Prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami na rzecz obronności kraju oraz koordynacja działań podejmowanych w tym zakresie.

 

 1. Wydawanie decyzji zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony.

 2. Prowadzenie kancelarii dokumentów niejawnych oraz realizacja zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie.

 

Imię Nazwisko Stanowisko  Pokój Telefon E-mail
         
    Naczelnik    
Zbigniew Krzywkowski naczelnik 104 B 32 296 05 34 nacz.wem@um.sosnowiec.pl
Sekretariat         
Urszula Warwas podinspektor 104 32 296 05 35 ewidencja@um.sosnowiec.pl
               Kancelaria dokumentów niejawnych  
Dorota Mruk inspektor 104A 32 296 05 69  
                                  Referat Dowodów    
Jarosław Wideł kierownik referatu 103A 32 296 05 83 dowody@um.sosnowiec.pl
Magdalena Gwoździowska referent 103A 32 296 05 82  
Krystyna Kowalczyk podinspektor 104 32 296 06 62  
Janina Majchrzak podinspektor 104 32 296 06 61  
Urszula Równicka inspektor 103A 32 296 05 82  
Agnieszka Słaboń inspektor 104 32 296 06 62  
Karolina Szumska podinspektor 103 32 296 05 82  
Agnieszka Trębacz podinspektor 104 32 296 06 61  
Edyta Walczak podinspektor 104 32 296 06 61  
Halina Woźniak podinspektor 104 32 396 06 62  
                                                                             Referat Ewidencji Ludności    
Małgorzata Szymańska kierownik referatu 111A 32 296 05 84 wem.mieszkancy@um.sosnowiec.pl
Zespół Meldunkowy        
Agnieszka Adamczyk referent 111 32 296 05 78  
Paulina Duch referent 111 32 296 05 78  
Anetta Jędrusik inspektor 111 32 296 05 24  
Teresa Grad podinspektor 111 32 296 05 78  
Aleksandra Gulik-Kuś podinspektor 111 32 296 05 22  
Iwona Skrzelowska podinspektor 111 32 296 05 23  
Zespół Postępowań Administracyjnych      
Ewa Filipiak podinspektor 112 32 296 05 65  
Ilona Kozubek podinspektor 112 32 296 05 65  
Renata Musiał inspektor 112 32 296 05 65  
Michał Tarchuł podinspektor 112A 32 296 05 25  
Magdalena Więcek inspektor 112A 32 296 05 25  
Zespół Udostępniania Danych        
Izabela Bukowska podinspektor 112B 32 296 06 63  
Anna Grzywnowicz inspektor 112B 32 296 05 62  
Danuta Wolna podinspektor 112B 32 296 05 77  
                   Referat Spraw Wojskowych    
Romuald Majewski kierownik referatu Rzeźnicza 12 pok. 9 32 296 38 96 rsw@um.sosnowiec.pl
Władysław Ducki podinspektor Rzeźnicza 12 pok. 8 32 296 38 92  
Elżbieta Gieroń podinspektor Rzeźnicza 12 pok. 5 32 296 38 92  
Zofia Łabuz podinspektor Rzeźnicza 12 pok. 4 32 296 38 92  

 

 

Liczba odwiedzin : 10442
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Bartosz Cebo
Osoba odpowiedzialna za informację : Mirosław Filbier
Czas wytworzenia: 2015-05-21 07:29:42
Czas publikacji: 2016-02-16 14:52:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak