?

Wojnowski Stefan (PiS) 

 
 

    ( R 1/2014)

 

1. Interpelacja złożona w dniu 04.12.2014r. w/s przycięcia żywopłotu na 

   przejściu pomiędzy osiedlem Kalety a Baczyńskiego.

 

     ( R 11/2014)

 

2. Wniosek  złożony w dniu 29.12.2014 r. w/s możliwości wydania zezwolenia na

   zmianę ruchu przejazdu Taxi na ulicy jednokierunkowej dot. Ronda Orla.

 

     ( R 16/2014)

 

3. Interpelacja złożona w dniu 31.12.2014 r. w/s zmiany terminu wykonania

   kładki  przy jezdni na ul. Lipnickiej.

 

          ( R 22/2015)

4. Interpelacja złożona w dniu 02.02.2015 r. w/s likwidacji wysypiska przy 

    ul. Żółtej 4-6.

 

       ( R 23/2015)

5. Interpelacja złożona w dniu 02.02.2015 r. w/s remontu chodników przy ul.     

    Kopernika, Żółtej i Floriańskiej.

 

      ( R 37/2015)

 

       6. Interpelacja złożona w dniu 20.02.2015 r. w/s przycięcia gałęzi drzew na

 

           ul. Mariackiej 10, 10 c,12.

                                                                                 ( R 48/2015)


       7.Interpelacja złożona w dniu 23.02.2015 r. w/s naprawy chodnika  na  

           skrzyżowaniu   ulic Floriańska 52.

                                                                                                   

( R 49/2015)

       8. Wniosek  złożony w dniu 24.02.2015 r. w/s naprawy jezdni przy

            ul. Będzińskiej.

                                                                                ( R 73/2015)

       9. Interpelacja złożona w dniu 20.03.2015 r. w/s przycięcia gałęzi drzew na posesji   

           budynku przy ul. Racławickiej 22.

                                                                ( R 108/2015)

 

     10. Interpelacja złożona w dniu 20.04.2015 r. w/s uporządkowania terenu przy   

           komisariacie Policji na ul. Żeromskiego.

 

                                                                 ( R 109/2015)

      11. Interpelacja złożona w dniu 21.04.2015 r. w/s wycinki drzew w dzielnicy    

            Dańdówka.

 

Radni : Wilhelm Zych, Ewa Szota, Wojciech Nitwinko, Stefan Wojnowski,

 

                Adam Wolski

 

                                                                        ( R 112/2015)

      12Interpelacja złożona w dniu 22.04.2015 r. w/s rozważenia możliwości    

           uwzględnienia w planach remontowych , wykonania ujętych w załączeniu    

           zestawienia robót na osiedlach Kalety, Betony i Złodziejów.

 

                                                                                            ( R 137/2015)

      13. Interpelacja złożona w dniu 27.04.2015 r. w/s  usunięcia dzikiego wysypiska śmieci na ul. Szpaków.

 

                                                                                   ( R 159/2015)

      14. Interpelacja złożona w dniu 14.05.2015 r. w/s  przeczyszczenia rowów

           odprowadzających wody opadowe na ul. Grota Roweckiego.

                                                                              ( R 166/2015)

     15. Interpelacja złożona w dniu 20.05.2015 r. w/s  usunięcia wysypiska śmieci

           Milowicach.

                                                                                    ( R 167/2015)

     16Interpelacja złożona w dniu 25.05.2015 r. w/s  wymiany ogrodzenia w Szkole  

         Podstawowej nr 3 , ul. Hutnicza 6.

                                                                                   ( R 174/2015)

     17. Wniosek złożony w dniu 08.06.2015 r. w/s  pomalowania ławek i posprzątanie Placu Papieskiego.

 

( R 184/2015) 

     18. Wniosek złożony w dniu 11.06.2015 r. w/s wykonania trasy w parku na Kaletach.

 

   ( R 190/2015 )

19. Interpelacja złożona w dniu 19.06.2015 r. w/s naprawy chodnika wewnętrznego ul. Staropogońska 58-64.

( R 198/2015)

 

20. Interpelacja złożona w dniu 25.06.2015 r. w/s tablic informacyjnychnazwę skweru na Pogoni.

 

 

Radni : Wilhelm Zych, Ewa Szota, Wojciech Nitwinko, Stefan Wojnowski, Adam Wolski               

( R 206/2015)

       20. Interpelacja złożona w dniu 01.07.2015 r. w/s notatki ze spotkania z miesz. Pogoni i prośba o real. przedsięwzięć.

( 209/2015)

       21.Wniosek  złożony w dniu 02.07.2015 r. w/s wykoszenia trawy na ul.  Zamenhofa 9- 11-13

   ( R 215/2015)

22. Interpelacja złożona w dniu 13.07.2015 r. w/s pojemników na odzież używaną usytuowanych na terenie miasta.

      ( R 242/2015)

23. Interpelacja złożona w dniu 24.07.2015 r. w/s zjazdu dla wózków dziecięcych na ślimaku z ul. Orlej do centrum miasta. 

      ( R 247/2015)

24. Wniosek złożony w dniu 03.08.2015 w/s przycięcia gałęzi nad drogą  ul. Staropogońskiej 10/15 za skrzyżowaniem z ul. Litewską w kierunku ul. Gospodarczej.

      ( R 252/2015)

25. Wniosek złożony w dniu 18.08.2015 w/s naprawy jezdni w  dzielnicy Milowice, koło Przedszkola. 

     ( R 253/2015)

 26. Interpelacja złożona w dniu 20.08.2015 r. w/s kratki ściekowej przy posesji na ul. Pustej.

     ( R 263/2015)

27. Interpelacja złożona w dniu 27.08.2015 r. w/s naprawy chodnika przy budynku Chmielna 10.

      ( R 282/2015)

28. Wniosek złożony w dniu 18.09.2015 r. w/s wykonania drobnychnapraw placu postojowego II komisariatu ul. Żeromskiego oraz wycięcie odrostów krzaków w/w posesji.

( R 286/2015)

29Interpelacja z dnia 23.09.2015 r. w/s naprawy instalacji świetlnej na ulicy       Żeromskiego, przy wyjeździe z Komisariatu Nr 2.

( R 292/2015)

30. Interpelacja z dnia 02.10.2015 r. w/s dostarczenia dwóch koszy na śmieci na teren boisk przyszkolnych.

(R 304/2015)

31. Wniosek w/s przygotowania do obchodów 11 listopadowych miejsca straceń z okresu II wojny światowej znajdującej się na skwerze ul. Floriańskiej a Kopernika.

( R 305/2015)                                

32.Wniosek międzysesyjny z dnia 19.10.2015 r. w/s wykonania kopii planów zagospodarowania i uzbrojenia  terenu wokół II Komisariatu Policji przy ul. Żeromskiego.

( R 319/2015)

 33.  Wniosek międzysesyjny z dnia 26.10.2015 r. dot. wyrównania terenu przy Komisariacie Nr 2.

( R 373/2015)

34.Wniosek z dnia 14.12.2015r. dot. utwardzenia pobocza chodnika przy szkole Nr. 13 ul. Zamenhofa.

 ( R375/2015)

35. Wniosek międzysesyjny z dnia 17.12.2015r. dot. wymiany rynny spustowej oraz naprawę innych, do wymiaru 2 m w dawnym Liceum Staszica na ulicy Mariackiej.

                                                            Radny Stefan Wojnowski i wszyscy Radni.

(R 17/2016)

36.Wniosek z dnia 20.01.2016r. dot. wniosku złożonego przez p. Radnego Wojnowskiego w imieniu wszystkich radnych w sprawie przyznania środków na inwestycje dla schroniska dla zwierząt.

(R 22/2016)

37.Interpelacja z dnia 25.01.2016r.. dot. podjęcia interwencji nadzór budowlanego co do obiektów ul. Żółta 4 oraz Wielka 15.

(R 30/2016)

38. Wniosek z dnia 05.02.2016r. dot. wniosku złożonego przez Pana Radnego Stefana Wojnowskiego n. t. usunięcia drzewa  na zieleńcu  przy ul. Ciepła 2 zagrażającemu bezpieczeństwu.

(R 51/2016)

39. Wniosek z dnia 29.02.2016r. dot.wykonania remontu schodów zejścia z ślimaka w pierwsze schody do ul. Niepodległości.

(R 58/2016)

40. Interpelacja z dnia 07.03.2016r. dot. naprawy chodnika na skrzyżowaniu ul. Skłodowskiej 12-14 z ul. Mazowiecką.

(R 60/2016)

41. Wniosek międzysesyjny z dnia 10.03.2016r. - 2 prośby: 1- dot. remontu ogrodzenia przedszkola nr 11, 2- dot. wymiany parkietów.

 ( R 69/2016)

42. Wniosek z dnia 07.04.2016r. dot. Wniosek z dnia 07.04.2016r. dot. naprawy
jezdni oraz placu
postojowego Komisariatu nr 2 na ul. Żeromskiego. 

 (R 70/2016)

43. Wniosek z dnia 07.04.2016r. dot.  likwidacji pojemników na odzież używaną w dzielnicy Pogoń. 

(R 97/2016)44

44. Wniosek z dnia 26.04.2016r. dot. wykonania częściowego remontu przejścia podziemnego z ul. Grota Roweckiego na ul. Orlą – ślimak.

 (R 101/2016)

45. Interpelacja z dnia 10.05.2016r. dot. rozbiórki budynków wzdłuż torowiska przy ul. Żeromskiego.

(R 129/2016)

46. Wniosek międzysesyjny z dnia 13.06.2016r. dot. pomalowania ławek i pielęgnację zieleńcy na Placu Papieskim w związku z uroczystościami.

(R 218/2016)

47. Wniosek z dnia 15.09.2016 r. dot. posprzątania skweru im. Siedzikównej łącznie z pomalowaniem ławek oraz wykonania dojścia głównego do Przychodni Zdrowia na ulicy Nowopogońskiej.

(R 219/2016)

48. Interpelacja z dnia 22.09.2016r. dot. naprawy jezdni i placu postojowego w pobliżu ośrodka zdrowia Milowice.

 (R 222/2016)

49.      Interpelacja z dnia 28.09.2016 r. dot. uzupełnienia tynków i pomalowania elewacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13 w roku 2017.

 (R 224/2016)

50. Interpelacja z dnia 29.09.2016 r. dot. zmiany miejsca przystanku autobusowego.

( R 249/2016)

 51. Interpelacja z dnia 02.11.2016 r. dot. wykonania lewoskrętu drogi z Milowic do wiaduktu na autostradzie.

 Radni -  Wilhelm Zych, Ewa Szota, Wojciech Nitwinko, Adam Wolski, Stefan Wojnowski

( R 254/2016)

52. Interpelacja 5 radnych, dot. problemów zgłoszonych przez mieszkańców Milowic na spotkaniu z radnymi w dniu 28.10.2016r.                                                                                    

( R 257/2016)

53.Interpelacja z dnia 15.11.2016r. dot. zaplanowania dotacji na 2017 rok.

 

 Radni : Karol Winiarski, Jan Bosak, Wojciech Nitwinko, Jacek Dudek, Paweł Wojtusiak, Renata Zmarzlińska-Kulik, Stefan Wojnowski, Tomasz Mędrzak, Tomasz Niedziela, Halina Sobańska, Kamil Wnuk, Grzegorz Pisalski, Tadeusz Sokołowski.

 

        ( R 268/2016)

 

 

54. Wniosek sesyjny z dnia 24.11.2016r.  radnego Karola Winiarskiego i 12 radnych RM dot. zwolnienia z opłat czynszowych i umorzenia dotychczasowego zadłużenia związanego z bezumownym korzystaniem z lokalu - ulica 1 Maja 21/23  Związkowi Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych.

 Radni:  Jacek Dudek,  Renata Zmarzlińska-Kulik, Tadeusz Sokołowski, Stefan Wojnowski, Tomasz Mędrzak – Klub Prawa i Sprawiedliwości.

  (R 269/2016)

55. Interpelacja sesyjna z dnia 24.11.2016r. radnych: Jacek Dudek i 4 radnych RM - Klub Prawa i Sprawiedliwości dot.  informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016.

  (R 284/2016)

 56. Interpelacja z dnia 19.12.2016r. dot. ustalenia  z właścicielem terminu wykonania naprawy elewacji budynków - hali na ulicy Żeromskiego przez nadzór budowlany.                                                                                                                           

(R 300/2016).

57.  Interpelacja z dnia 22.12.2016r. dot. usunięcia dzikiego wysypiska z ulicy Szosowej

 w Milowicach.

58. Interpelacja  dot. naprawy powierzchni miejsc postojowych parkingu komisariatu Policji nr 2.

59. Wniosek dot. przesunięcia ławek na skwerze.

60. wniosek dot. usunięcia dzikich wysypisk na placu naprzeciw domu Skłodowskiej.

61.Interpelacja dot. usunięcia wysypiska.

62. Interpelacja dot. wycinki samosiejek na skarpie nasypu po dawnym torowisku piaskowni do kopalni Milowice.

63.interpelacja dot. wycinki samosiejek na osiedlu Kalety.

64. Interpelacja dot uporządkowania skweru.

65. Radni W. Zych, A. Wolski, E. Szota, W. Nitwinko, S. Wojnowski - interpelacja dot. rozważenia możliwości wykonania zadań w dzielnicy Pogoń.

66. Interp[elacja dot. wymiany daszku nad wejściem w Komisariacie Policji nr 2.

67. Interpelacja dot. naprawy torowiska tramwajowego ul. Mariacka.68.

68. Interpelacja z dnia 05.06.2017 r. dot. wykoszenia trawy skweru.

69. Interpelacja z dnia 19.06.2017 r. dot. przycięcia żywopłotu na ulicy Gospodarczej.
70. Interpelacja z dnia 27.06.2017 r. dot. przecięcia gałezi drzew.
71. Interpelacja z dnia 28.08.2017 r. dot remontu dachu i murów budynkubudynku przy ulicy Żeromskiego.
72. Interpelacja z dnia 28.08.2017 r. dot. naprawy dziur na placu postojowym II Komisariatu.
73.Interpelacja z dnia 28.08.2017 r. dot. odstapienia 30 sztuk krzeseł.
74. Interpelacja z dnia 31.08.2017 r. dot. remontu wiaty tramwajowej przy ulicy Mariackiej.
75. Interpelacja z dnia 20.09.201 7r. dot wykonania poręczy schodów przy ulicy Będzińskiej.
76. Interpelacja z dnia 20.09.201 7r. dot. zamontowania łąwki na ulicy Mariackiej,
77. Wniosek z dnia 26.09.2017 r dot. wycinki drzew i krzewów wiosną 2018 roku.
78. Interpelacja z dnia 26.09.2017 r. dot wykonania przed Szkoła Podstawową przy ulicy Hutniczej sustu kratki ściekowej.
79. Interpelacja z dnia 11.10.2017 r. dot. miejsca montażu bariery schodowej.

80. Interpelacja z dnia 2.11.2017 r. dot.wykazu koniecznych remontów w 2018 roku.

81. Wniosek z dnia 15.11.2017 r. dot. zabezpieczenia i wprowadzenia w plan remontów na 2018 rok.

82. Interpelacja z dnia 04.12.2017 r. dot. ulicy Skłodowskiej.

83. Interpelacja z dnia 7.02.2018 r. dot. wycinki drzew na placu postojopwym II Komisariatu Policji.\

84. Interpelacja z dnia 14.03.2018 r. dot. dokonania remontu dachów i tynkowanie ścian po Zakładach Włókienniczych przy ul. Żeromskiego.

85. Interpelacja z dnia 14.03.2018 r. dot. wymiany torowiska przy ul. Mariackiej i Żeromskiego.

86. Interpelacja z dnia 22.03.2018 r. dot. wycinki drzewa zagrażającego bezpieczeństwu.

87. Interpelacja z dnia 05.04.2018 r. naprawy pozimowej dróg.

88. Interpelacja z dnia 23.04.2018 r. dot. zaprojektowania i wykonania miejsca postojowego dla samochodów uprzywilejowanych.

89. Interpelacja z dnia 24.04.2018 r. dot. wykonania remontu w Przedszkolu Nr 25 przy ul. Pustej.

90. Interpelacja z dnia 30.04.2018 r. dot. porzuconych działek- terenów rolnych-domów.

91. Interpelacja z dnia 04.05.2018 r. dot. naprawy wjazdu i placu postojowego Komisariatu Nr 2 przy ul. Żeromskiego.

92. Interpelacja z dnia 11.05.2018 r. dot. wprowadzenia do planu remontu drogi dojazdowej ul. Grota Roweckiego 207 A-E na rok 2019.

93. Interpelacja z dnia 24.05.2018 r. dot. wycinki drzewa ul. Orla koło Pawilonu.

94. Interpelacja z dnia 07.06.2018 r. dot. wycinki drzew na nasypie byłej kolei piaskowej Kopalni Milowice.

95. Interpelacja z dnia 13.07.2018 r. dot. informacji z Wydz. Nieruchomości UM (o porzuconych działkach, domach w  dzielnicy Pogoń i metodach  ich zagospodarowania).

96. Wniosek z dnia 06.09.2018 r. dot. wykonania ciągu postojowego przy Ośrodku Zdrowia ZOZ na ulicy Nowopogońskiej.

97. Interpelacja z dnia 10.09.2018 r. dot. wycinki drzew na działce, ulica Floriańska.

98. Wniosek z dnia 20.09.2018r., dot. wymiany i uzupełnienia do 4 sztuk ławek na miejscu straceń: ulica Floriańska, a Kopernika.

99. Interpelacja z dnia 21.09.2018r., dot. naprawy jezdni - ulica Wiosenna.

100. Wniosek z dnia 04.10.2018r., dot. wykonania zatoki postojowej oraz remontu zieleńca .

101. Wniosek z dnia 26.10.2018r., dot. ponownego sprawdzenia własności działki przy ulicy Floriańska.

102. Wniosek z dnia 07.11.2018r., dot. udzielenia informacji o porzuconych działkach  i budynkach na terenie Sosnowca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 
Liczba odwiedzin : 744
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Grażyna Mania
Osoba odpowiedzialna za informację : Mirosław Filbier
Czas wytworzenia: 2014-12-08 11:11:00
Czas publikacji: 2018-11-07 10:50:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak