?

Wojtusiak Paweł  

 
 

                                                                                                                 ( R 5/5)

1.Interpelacja złożona w dniu 08.12.2014 r. w/s remontu ulicy Bohaterów Getta.

 

                                                                                                                 ( R 6/6)

2.Interpelacja złożona w dniu 08.12.2014 r. w/s spowalniaczy ruchu przy ul. Prusa.

 

                                                                                                                  (R  7/7)

3.Interpelacja złożona w dniu 08.12.2014 r. w/s usytuowania dwóch luster na

  skrzyżowaniu ulic Frankiewicza i Prusa.

 

                                                                                                  ( R 10/10)

4.Interpelacja złożona w dniu 19.12.2014 r. w/s wycinki lub przycięcia dwóch drzew

   przy ul. Wita Stwosza.

 

                                                                                                     ( R 38/2015)

     4.Interpelacja złożona w dniu 16.02.2015 r. w/s chodnika przy cmentarzu

        ul. Zuzanny.

 

                                                                                                   ( R 39/2015)

     5.Interpelacja złożona w dniu 16.02.2015 r. w/s planów kanalizacji niektórych 

        rejonów Sosnowca.

                                                                                                                    ( R 40/2015)

   6.Interpelacja złożona w dniu 16.02.2015 r. w/s czystości w okolicy ulicy Zuzanny.


 (R 53/2015)


7.Interpelacja złożona w dniu 25.02.2015 r. w/s budowy fragmentu chodnika przy 

Szkole nr 42.                                                                                           (R 54/2015)8.Interpelacja złożona w dniu 25.02.2015 r. w/s uzupełnienia ubytków w chodniku       ul. Witkiewicza, a Pola.

                                                                                                                 (R 55/2015)

9.Interpelacja złożona w dniu 25.02.2015 r. w/s doraźnego remontu nawierzchni drogi przy ul. Wyspiańskiego.

                                                                                                               (R 56/2015)

10.Interpelacja złożona w dniu 25.02.2015 r. w/s instalacji latarni przy wybiegu dla psów na Górce  Środulskiej.

                                                                                                             (R 57/2015)

11.Interpelacja złożona w dniu 25.02.2015 r. w/s naprawy chodnika przy przystanku autobusowym na ul. Prusa.

                                                                                                               ( R 113/2015)

12.Interpelacja złożona w dniu 22.04.2015 r. w/s zaznaczonego remontu fragmentu drogi na ul. Gen.Władysława Andersa. 

 

                                                                                                            ( R 114/2015)

13.Interpelacja złożona w dniu 22.04.2015 r. w/s komunikacji pieszej ulicy 

Konopnickiej z osiedlem Środula.

                                                                                                           ( R 115/2015)

14.Interpelacja złożona w dniu 22.04.2015 r. w/s pomocy Panu

Zdzisławowi Fornal.

                                                                                                     ( R 116/2015)

15..Interpelacja złożona w dniu 22.04.2015 r. w/s kanalizacji ulicy  Mikołajczyka.

                                                                                                          ( R 117/2015)

16.Interpelacja złożona w dniu 22.04.2015 r. w/s  remontu ulicy  Litewskiej.

                                                                                                           ( R 118/2015)

17.Interpelacja złożona w dniu 22.04.2015 r. w/s  prośby pani Marzeny Szlachta –

 mieszkanki dzielnicy Juliusz.

                                                                                                           ( R 119/2015)

18.Interpelacja złożona w dniu 22.04.2015 r. w/s  utworzenia na terenie miasta  

 toru do amatorskich wyścigów samochodowych. 

                                                                                                         ( R 120/2015)

19.Interpelacja złożona w dniu 22.04.2015 r. w/s przeglądu stanu technicznego

  latarń w Parku Sieleckim. 

                                                                                                            ( R 121/2015)

20.Interpelacja złożona w dniu 22.04.2015 r. w/s przejścia podziemnego w

pobliżu tzw. Ronda Gierka. 

                                                                                                               ( R 157/2015)

21.Interpelacja złożona w dniu 14.05.2015 r. w/s  zalewania odcinka ulicy Konopnickiej.

(R 176/2015)

22.Interpelacja złożona w dniu 10.06.2015 r. w/s wycinki dwóch drzew.

(R 177/2015)

23.Interpelacja złożona w dniu 10.06.2015 r. w/s spraw zgłaszanych przez mieszkańców Środuli Dolnej.

(R 178/2015)

24.Interpelacja złożona w dniu 10.06.2015 r. w/s zapytań działkowiczów odnośnie DTŚ,

 

(R 179/2015)

 

25.Wniosek złożony w dniu 10.06.2015 r. w/s przystanku przy szpitalu górniczym.

(R 180/2015)

 

 

26.Wniosek złożony w dniu 10.06.2015 r. w/s zakupu przenośnego lodowiska

(R 181/2015)

 

 

 

 

27.Wniosek złożony w dniu 10.06.2015r. w/s utwardzenia terenu przy ul. Grottgera.

 

 

(R 182/2015)


28.Wniosek złożony w dniu 10.06.2015r. w/s zorganizowania boiska do siatkówki na Sroduli.


(R 183/2015)

29.Wniosek złożony w dniu 10.06.2015 r. w/s ścieżki pomiędzy ul. Witkiewicza, a Rodakowskiego.

 

 

 

                                                ( R 194/2015)

30.Wniosek złożony w dniu 24.06.2015 r. w/s remontu chodnika przy ul. Jedności.

 

 

 

 

 

                                                                                               ( R 195/2015)

31.Wniosek złożony w dniu 24.06.2015 r. w/s montażu wyspowych progów

 

    zwalniających przy ul.Okrzei w rejonie SP 16.

 

  

 

                                                                                             ( R 196/2015)

 

 

32.Interpelacja złożona w dniu 24.06.2015 r. w/s  montażu dodatkowego oświetlenia   wybiegu dla psów na Górce Środulskiej.

 

                          

 

 

 

Radny  Kamil Wnuk  i Paweł Wojtusiak

 

                                                                                                                      ( R 230/2015)

33. Interpelacja złożona w dniu 17.07.2015 r. w/s  powstania chodnika przy ul. Zaruskiego.     

 

 

 

                                                                                                                        ( R 231/2015)

34.Interpelacja złożona w dniu 17.07.2015 r. w/s  znaku zakazu wjazdu samochodów przy chodniku będącym drogą dla pieszych przy Przychodni NZOZ na ul. Kisielewskiego 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                       ( R 232/2015)

35. Interpelacja złożona w dniu 17.07.2015 r. w/s   powstania parkingu przy ul. Kisielewskiego.          

 

 

                                                                                                    ( R 238/2015)


 

36. Interpelacja złożona w dniu 21.07.2015 r. w/s nowej trasy autobusowej

prowadzącej przez ul. Norwida.


                                                                                                      ( R 239/2015)

37. Interpelacja złożona w dniu 21.07.2015 r. w/s terenów miejskich w rejonie ulic

Wyspiańskiego i Kossaka 


                                                                                                    ( R 240/2015)

38.Interpelacja złożona w dniu 21.07.2015r. w/s remontów i rozbudowy placów  

    zabaw- z uwzględnieniem procedury budżetu obywatelskiego.


                                                                                                              ( R 241/2015)

39.Interpelacja złożona w dniu 21.07.2015 r. w/s remontu chodnika przy

     ul. Prusa.

 

        ( R 307/2015)  

40. Interpelacja z dnia 19.10.2015 r. w/s rozważenia utworzenia dodatkowego przejścia dla pieszych przy ul. Frankiewicza w rejonie ulicy Wyspiańskiego oraz rozważenia zabudowy wyspowych progów zwalniających na w/w ulicy.

 

   ( R 308/2015) 

41.Interpelacja z dnia 19.10.2015 r. dotyczy remontu chodnika przy

 ul. Prusa.

 

   ( R 309/2015)  

42.Interpelacja z dnia 19.10.2015 r. dotyczy instalacji komunikacyjnej przy ul. Wapiennej oraz stanu chodnika przy w/w. ulicy.

 

   ( R 310/2015)  

43. Interpelacja z dnia 19.10.2015 r. dotyczy montażu lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Kreksów i Słowackiego w rejonie ul. Grottgera.

 

 

    ( R 311/2015)

44.Interpelacja z dnia 19.10.2015 r. dotyczy przeglądu drzew i wycinki suchego drzewa w rejonie placu zabaw wybudowanego z budżetu obywatelskiego przy ulicy Wybickiego.

 

 

   ( R 312/2015)

45.Interpelacja z dnia 19.10.2015 r. dotyczy sklepu monopolowego przy ul. Wita Stwosza.

 

  

   ( R 313/2015)

46.Interpelacja z dnia 19.10.2015 r. dotyczy kanalizacji pozostałych terenów dzielnicy Środula.

 

   ( R 314/2015) 

47.Interpelacja z dnia 19.10.2015 r. dotyczy zakupu dodatkowej bieżni dla siłowni MOSiR przy ul. Żeromskiego.

 

   ( R 315/2015)

48.Interpelacja z dnia 19.10.2015 r. dotyczy gazyfikacji ulicy Wyspiańskiego.

 

  

   ( R 316/2015) 

49.Interpelacja z dnia 19.10.2015 r. dotyczy kanalizacji deszczowej 

w rejonie ulicy Kraszewskiego 15.

 

 

   ( R 317/2015) 

50.Interpelacja z dnia 19.10.2015 r. dotyczy odtworzenia chodnika przy ul. Sokolskiej w rejonie Środuli Dolnej.

 

   ( R 318/2015)  

 

51.Interpelacja z dnia 19.10.2015 r. dotyczy  połączenia drogowego pomiędzy ulicami Bohaterów Getta i Kossaka za pomocą remontu ulicy Marudy.

 

( R 340/2015) 
52.Interpelacja z dnia 16.11.2015 r. dot. remontu wiat i zabudowy nowych wiat tramwajowych na ul. 1-go Maja.
 
( R 341/2015) 
53.Interpelacja z dnia 16.11.2015 r. dot. problemów zgłaszanych przez mieszkańców dzielnicy Środula Dolna - ulica Dzika.
 
( R 342/2015) 
54.Interpelacja z dnia 16.11.2015 r. dot. problemów zgłaszanych przez mieszkańców dzielnicy Konstantynów.
 
( R 343/2015) 
55.Interpelacja z dnia 16.11.2015 r. dot. problemów zgłaszanych przez mieszkańców Dańdówki.
 
( R 344/2015) 
56.Interpelacja z dnia 16.11.2015 r. dot. problemów zgłaszanych przez mieszkańców ulicy Wyspiańskiego.
 
( R 357/2015) 
57Interpelacja z dnia 20.11.2015 r. dot. zagrodzenia terenu przy ulicy Kossaka.
 
( R 369/2015)
58. Interpelacja z dnia 03.12.2015 r. dot. sprzątania jezdni i jej poboczy wzdłuż ulic: Prusa, Frankiewicza, Norwida, Północnej i Zuzanny. 
 
( R 372/2015)
59. Interpelacja z dnia 07.12.2015 r. dot. stworzenia prostopadłych miejsc parkingowych oraz dojazdów do posesji przy ulicy Wojska Polskiego.
 
 
( R 374/2015)
60.Interpelacja z dnia 14.12.2015 r. dot. rozważenia zmiany  miejsca usytuowania progów zwalniających przy ul. Norwida.
 
(R 1/2016)

61. Interpelacja z dnia 11.01.2016r. dot.dziur w nawierzchni jezdni przy wjeździe na ul. Wybickiego.

(R 2/2016)

 62.Interpelacja z dnia 11.01.2016r. dot. wyrównania nawierzchni na stoku saneczkowym na Górce Środulskiej na wprost Lidla.

(R 4/2016)

63.Interpelacja z dnia 12.01.2016r.dot. dokonania podziału geodezyjnego działki i wywiązanie się ze zobowiązań Urzędu wobec mieszkańca.

(R 15/2016)

64. Interpelacja z dnia 18.01.2016r. dot. próśb lekkoatletów i ich rodziców o udostępnienie hali treningowej dla sosnowieckich miotaczy.

(R 16/2016)

65. Interpelacja z dnia 19.01.2016r. dot. rozważenia zmiany organizacji ruchu przy ul. Grota Roweckiego.

(R 53/2016)

66. Interpelacja z dnia 02.03.2016r. dot. wycinki drzew rozsadzających swoimi korzeniami asfalt i wylewkę pod garażami, wzdłuż ulicy Norwida.

(R 54/2016)

67. Interpelacja z dnia 02.03.2016r. dot. problemów mieszkańców w rejonie ulicy Zuzanny i Jędryczki.

(R 68/2016)

68.  Interpelacja z dnia 04.04.2016r. - P. Wojtusiak i radni, dot. problemów funkcjonowania osiedla Środula - 16 punktów. 

(R 130/2016)

69. Interpelacja z dnia 14.06.2016r. dot. ustawienia lustra drogowego na ulicach Rauka i Pańczyka.

(R 131/2016)

70. Interpelacja z dnia 14.06.2016r. dot. przycięcia krzewów w rejonie skrzyżowania ul. Braci Mieroszewskich z wyjazdem z ul. Kieleckiej. 

(R 132/2016)

71. Interpelacja z dnia 14.06.2016r. dot. terenów pomiędzy dzielnicami Konstantynów i Środula.

(R 133/2016)

72. Interpelacja z dnia 14.06.2016r. dot. wprowadzenia ruchu dwukierunkowego

na odcinku ul. Grota-Roweckiego.

(R 134/2016)

73. Interpelacja z dnia 14.06.2016r. dot. wycinki drzewa w pasie drogowym

na ul. Frankiewicza.

(R 135/2016)

74. Interpelacja z dnia 14.06.2016r. dot. uzupełnienia ubytków w chodniku 

na przystanku Środula Wapienna.

(R 136/2016)

75. Interpelacja z dnia 14.06.2016r. dot. montażu dodatkowych barierek w rejonie Przedszkola nr 51.

R 137/2016)

76. Interpelacja z dnia 14.06.2016r. dot. uwag mieszkańców do placu zabaw, który powstał w ramach I edycji budżetu obywatelskiego przy ul. Wybickiego.

R 138/2016)

77. Interpelacja z dnia 14.06.2016r. dot. niezrealizowanej odpowiedzi na interpelacje w sprawie wyznaczenia pasów w rejonie skrzyżowania ul. Frankiewicza i Wyspiańskiego.

(R 166/2016)

78. Interpelacja z dnia 13.07.2016r. dot. problemów osiedla Środula Dolna ( 6 podpunktów).

(R 174/2016)


79. Interpelacja z dnia 28.07.2016 r. dot. przejścia podziemnego z ulicy Zuzanny do hipermarketu Auchan i Leroy Merlin.

(R 180/2016)

80. Interpelacja z dnia 17.08.2016 r. dot. prośby o pomoc mieszkanki Sosnowca. 

 

(R 182/2016)

80. Interpelacja z dnia 22.08.2016 r. dot. ograniczenia ruchu dla samochodów ciężarowych w rejonie ulicy Kossaka.

 

(R 183/2016)

81. Interpelacja z dnia 22.08.2016 r. dot. prośby o interwencję w sprawie terenów należących do Auchan Środula.\

 

(R 184/2016) 

82.Interpelacja z dnia 22.08.2016 r. dot. dodatkowego oświetlenia wybiegu dla psów na Górce Środulskiej.

 

(R 186/2016)

83. Interpelacja z dnia 23.08.2016 r. dot. bezpieczeństwa na drodze do SP 42 na odcinku przy ulicy Goszczyńskiego.

(R 187/2016)

84. Interpelacja z dnia 24.08.2016 r. dot. naprawy nawierzchni na skrzyżowaniu na Dańdówce.

(R 217/2016)

85.  Interpelacja z dnia 14.09.2016 r. dot. terenów przy ulicy Norwida.

                      Radni  Paweł Wojtusiak i Tomasz Mędrzak

 ( R 265/2016)

86. Interpelacja z dnia 23.11.2016 r. dot. zakazu parkowania i usytuowania znaków drogowych na ulicy Goszczyńskiego.

 

 Radni : Karol Winiarski, Jan Bosak, Wojciech Nitwinko, Jacek Dudek, Paweł Wojtusiak, Renata Zmarzlińska-Kulik, Stefan Wojnowski, Tomasz Mędrzak, Tomasz Niedziela, Halina Sobańska, Kamil Wnuk, Grzegorz Pisalski, Tadeusz Sokołowski.

 ( R 268/2016)

87. Wniosek sesyjny z dnia 24.11.2016r.  radnego Karola Winiarskiego i 12 radnych RM dot. zwolnienia z opłat czynszowych i umorzenia dotychczasowego zadłużenia związanego z bezumownym korzystaniem z lokalu - ulica 1 Maja 21/23  Związkowi Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych.

(R 275/2016)                                                            

88. Interpelacja z dnia 12.12.2016r. dot. gazyfikacji okolic ulicy Zuzanny.

   (R 281/2016)                                             

89. Interpelacja z dnia 16.12.2016r. dot. bieżącej naprawy jezdni przy ulicy Prusa.

(R 285/2016)                                                       

90. Interpelacja z dnia 19.12.2016r. dot. bieżącego remontu nawierzchni ulicy Grottgera.

 

 (R 286/2016)

91.  Interpelacja z dnia 19.12.2016r. dot. problemów mieszkańców ulicy Ciasnej.

92. Interpelacja dot. naprawy ulicy Malczewskiego i Grottgera.

93. Interpelacja dot. bieżącej naprawy wjazdu na ulicę Malczewskiego i Grottgera od strony ulicy Północnej.

94. Interpelacja dot. ograniczenia prędkości pojazdów na ulicy Hubala - Dobrzańskiego.

95. Interpelacja dot. Placu Braci Kożuchów.

96. Interpelacja dot. skomunikowania przystanku Środula Osiedle ze Szpitalem Górniczym.

97.Interpelacja dot. doposażenia siłowni na wolnym powietrzu na Górce Środulskiej.

98. Interpelacja z dnia 06.03.2017 r. dot. prośby mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Grota – Roweckiego 43-47. 

99.Interpelacja z dnia 06.03.2017 r. dot. grabienia i sprzątania terenów miejskich w okolicy ulicy Norwida oraz wycinki topoli na Środuli w tzw. lasku między ulicami Norwida, Stwosza i Kossaka. 

99. Interpelacja z dnia 06.03.2017 r. dot. doraźnych napraw i sprzątania na Osiedlu Środula.

100. Interpelacja z dnia 06.03.2017 r. dot. kolejek przed Wojewódzką Przychodnią przy ulicy Staszica.

101. Interpelacja z dnia 06.03.2017 r. dot. oświetlenia przy ulicy Kossaka. 

102.Interpelacja z dnia 06.03.2017 r. dot. dostarczenia frezu w celu utwardzenia uliczek na osiedlu Środula Dolna oraz jednej z uliczek przy ulicy Traugutta.

103.Interpelacja z dnia 06.03.2017 r. dot. wycinki drzewa przy ulicy Jodłowej 3.

104.Interpelacja z dnia 06.03.2017 r. dot. stanu rynien i dachu w budynkach przy ulicy Jodłowej 3 i 3a. 

105.Interpelacja z dnia 06.03.2017 r. dot. problemów mieszkańców Dzielnicy Dańdówka.

106.Interpelacja z dnia 06.03.2017 r. dot. usunięcia drzew zagrażających życiu i zdrowiu mieszkańców. 

107. Interpelacja z dnia 05.04.2017 r. dot drobnych napraw i prac porządkowych na Osiedlu Środula.

108.Interpelacja z dnia 05.04.2017 r. dot. posprzątania działki nr 606, obręb Klimontów oraz rozważenia możliwości remontu ulicy Mehoffera.  

109. Interpelacja z dnia 17.05.2017 r. dot. ulokowania koszy na odpady komunalne w rejonie Sielca na osiedlu Zamkowa.

110. Interpelacja z dnia 17.05.2017 r. dot. doraźnego remontu nawierzchni ulicy Wapiennej.

111. Interpelacja z dnia 17.05.2017 r. dot. oświetlenia ulicy Krynickiej.

112. Interpelacja z dnia 17.05.2017 r. dot. problemów zgłaszanych przez mieszkańców Dańdówki i osiedla Kalinowa.

113 Interpelacja z dnia 12.06.2017 r. dot. przejścia dla pieszych w rejonie przystanku tramwajowego przy ul. Wojska Polskiego.

114Interpelacja z dnia 12.06.2017 r. dot problemów zgłaszanych przez mieszkańców odnośnie trasy S i ulicy Kujawskiej.

115 Radny Paweł Wojtusiak i Kamil Wnuk interpelacja z dnia 12.06.2017 r. dot. remontu chodnika wzdłuż szkoły i pawilonów przy ulicy Kisielewskiego.

116 Radny Paweł Wojtusiak i Kamil Wnuk interpelacja z dnia 12.06.2017 r. dot powstania nowego przejścia dla pieszych przy ulicy Kisielewskiego obok Biedronki.

117. Interpelacja z dnia 19.06.2017 r. dot. schodów przy ulicy Okrzei w parku pomiędzy ulicą Okrzei ,a Piotrowską.
118. Interpelacja z dnia 03.07.2017 r. dot. wycinki drzewa za garażami na działce nr 3344.
119. Interpelacja z dnia 03.07.217 r. dot. porządkowania drzewostanu i zieleni w rejonie rzeki Przemszy przy ulicy Chemicznej.
120.Interpelacja z dnia 03.07.2017 r. dot. prośby o ustawienie przenosnych toalet.
121. Interpelacja z dnia 03.07.2017 r. dot. załatania dziury w nawierzchni ulicy Grottgera.
122. Interpelacja z dnia 03.07.2017 r. dot. placu zabaw w rejonie ulicy Piwnika - Ponurego.
123. Interpelacja z dnia 04.07.2017 r. dot. czyszczenia koryta Potoku Zagórskiego na Środuli Dolnej.
124.Interpelacja z dnia 04.07.2017r. dot. doraźnej naprawy ubytków jezdni przy wjeździe z ulicy Prusa w ulicę W. Pola.
125. Interpelacja z dnia 06.07.201 7r. dot. bieżących remontów i konserwacji na miejskich placach zabaw na Środuli oraz wycinki suchej topoli na jednym z nich.
126. Interpelacja z dnia 12.07.2017 r. dot. chodnika przy ulicy Bohaterów Getta i znaku STOP na skrzyżowaniu Bohaterów Getta i ulicy Kresków.
127. Interpelacja z dnia 12.07.2017 r. dot. stanu chodnikaa na działce nr 2958/3, obreb Środula.
128. Interpelacja z dnia 08.08.2017 r. dot. wycinki drzewa i pielegnacji zieleni w rejonie ulic Kossaka, Wyspiańskiego, Konopnickiej na Środuli.
129. Interpelacja z dnia 07.08.201 7r. dot. placu zabaw wykonanego z budżetu obywatelskiego, zlokalizowanego przy ulicy Wybickiego.
130.Interpelacja z dnia 07.08.217 r. dot. konarów drzew wiszących przy słupach Tauronu.
131 Interpelacja z dnia 07.08.2017 r. dot. przegladu drzewostanu wzdłuż ulicy Traugutta.
132. Interpelacja z dnia 07.08.2017 r. dot. uzupełnienia ubytków w jezdni w rejonie ulicy Zapolskiej.
133. Interpelacja z dnia 07.08.2017 r. dot. zaśmiecenia prywatnych działek przy ulicy Kujawskiej.
134. Interpelacja z dnia 07.08.2017 r . dot. schodów w rejonie ulicy Grottgera oraz pielęgnacji zieleni i sprzatania w ich rejonie.
135  Interpelacja z dnia 07.08.201 7r. dot. wyznaczenia przejścia dla pieszych w rejonie przystanku tramwajowego Dańdówka Dworzec PKP.
136. Interpelacja z dnia 30.10.2017 r. dot. wydzielenia strefy w Budżecie Obywatelskim dla obszaru Konstantynowa i Srodulki.

137. Interpelacja z dnia 14.11.2017 r. dot. terenów pomiędzy ulicami Pola/Goszczyńskiego/Wybickiego.

138. Interpelacja z dnia 29.01.2018 r. dot. problemów zgłaszanych przez mieszkańców ulic Traugutta i Kujawskiej.

139. Interpelacja z dnia 27.02.2018 r. dot. budynku w rejonie ulic Północnej i Malczewskiego.

140.  Interpelacja z dnia 22.05.2018 r. złożona wraz z radnym Kamilem Wnukiem dot. powstania strefy kibica na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej na Górce Środulskiej.

141. Interpelacja z dnia 28.05.2018 r. dot. łatania dziur w chodniku przy ul. Wita Stwosza.

142. Interpelacja z dnia 28.05.2018 r. dot. przywrócenia ławek i stojaków na rowery przy siłowni na wolnym powietrzu przy Górce Środulskiej.

143. Interpelacja z dnia 17.07.2018 r. dot. dzielnicy Środula Dolna.

144. Wniosek z dnia 18.07.2018 r. dot. usytuowania bramek na nieużytkach w rejonie ulicy Matejki.

145. Interpelacja z dnia 08.08.2018 r. dot. progów zwalniajacych w okolicach kościoła na Środuli.

146. Interpelacja z dnia 28.08.2018 r. dot. poprawy bezpieczeństwa przejścia przez jezdnię w rejonie ulicy Matejki.

147. Interpelacja z dnia 13.09.2018 r. dot. ekspertyzy wyschniętego oczka wodnego w pobliżu Górki Środulskiej.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Liczba odwiedzin : 488
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Grażyna Mania
Osoba odpowiedzialna za informację : Mirosław Filbier
Czas wytworzenia: 2014-12-08 11:09:00
Czas publikacji: 2018-09-13 15:42:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak