?

Edukacja 

 

 


Szkoły Podstawowe

 

 

Nazwa i nr placówki

 

Adres

 

Nr telefonu

 

Nazwisko i imię dyrektora

Szkoła Podstawowa Nr 1

ul. Niepodległości 7

291 38 49

mgr Iwona Misiek

Szkoła Podstawowa Nr 3

ul. Hutnicza 6

266 18 83

mgr Monika Bednarska-Bajer

Szkoła Podstawowa Nr 4

ul. Kościelna 9

266 43 19

mgr Karol Urgacz

Szkoła Podstawowa Nr 6

ul. Wawel 13

266 58 85

mgr Małgorzata Mike

Szkoła Podstawowa Nr 8

ul.Teatralna 8

266 34 72

mgr Małgorzata Jedlińska

Szkoła Podstawowa Nr 9

ul. Braci Mieroszewskich 54

263 50 57

mgr Teresa Juras

Szkoła Podstawowa Nr 10

ul. Reymonta 36

291 32 34

mgr Małgorzata Wierzbicka

Szkoła Podstawowa Nr 12

ul. Baczyńskiego 14

293 78 87

mgr Krystyna Błażusiak

Szkoła Podstawowa Nr 13

ul. Jedności 7

263 84 22

mgr Mariusz Musiał

Szkoła Podstawowa Nr 15

ul. Wojska Polskiego 84

299 37 14

mgr Wiesława Szopa

Szkoła Podstawowa Nr 16

ul. Okrzei 56

266 06 28

mgr Maria Langrot

Szkoła Podstawowa Nr 17

ul. Zamkowa 7

266 13 67

mgr Małgorzata Wajs

Szkoła Podstawowa Nr 18

ul. Przyjaciół Żołnierza 1

266 15 16

mgr Marzena Pasek

Szkoła Podstawowa Nr 19

ul. Składowa 5

299 64 20

mgr Magdalena Leśniak

Szkoła Podstawowa Nr 20

ul. Andersa 66

266 42 86

mgr Agnieszka Kotwa-Noszczyk

Szkoła Podstawowa Nr 21

ul. Zawodzie 34

299 35 86

mgr Andrzej Szymański

Szkoła Podstawowa Nr 22

ul. Urbanowicz 14

266 10 02

mgr Bożena Lysko

Szkoła Podstawowa Nr 23

ul. Zapały 3

263 23 71

mgr Bożena Zawada

Szkoła Podstawowa Nr 25

ul. Krasickiego 1

292 80 18

mgr Monika Dyl

Szkoła Podstawowa Nr 27

ul. Grabowa 2

299 90 04

mgr Iwona Bensaid

Szkoła Podstawowa Nr 29

ul. Zagłębiowska 25

299 21 63

mgr Mariusz Mike

Szkoła Podstawowa Nr 32

ul. Jasieńskiego 2 A

263 43 01

mgr Iwona Gajdzik

Szkoła Podstawowa Nr 33

ul. Starzyńskiego 41

263 43 60

mgr Anna Woszczek

Szkoła Podstawowa Nr 35

ul. Ligonia 3 A

263 91 29

mgr Maria Guzik

Szkoła Podstawowa Nr 36

ul. Czołgistów 12

294 77 05

mgr Grażyna Tomaszewska

Szkoła Podstawowa Nr 37

ul. Skwerowa 21

294 81 42

294 82 99

mgr Joanna Żurek

Szkoła Podstawowa Nr 38

ul. Boh. Monte Cassino 46

263 19 19

mgr Iwona Chęcińska

Szkoła Podstawowa Nr 39

ul. Lubelska 51

263 12 47

mgr Renata Rudecka

Szkoła Podstawowa Nr 40

ul. Kisielewskiego 4 b

263 17 30

mgr Dorota Wiśniewska

Szkoła Podstawowa Nr 42

ul. Prusa 253 a

263 35 82

mgr Małgorzata Urban

Szkoła Podstawowa Nr 45

ul. Czeladzka 58

291 87 22

mgr Marek Wiewiórowski

Szkoła Podstawowa Nr 46
ul. Gwiezdna 2

263 35 53
263 50 74

mgr Andrzej Biernacki

 Szkoły Podstawowe Specjalne

 

Nazwa i nr placówki

Adres

Nr telefonu

Imię i nazwisko dyrektora

Szk.Podst.Specjalna Nr 30

/ Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 /

ul. Sucha 21

291 72 47

mgr Aneta Jurkowska

Szk.Podst.Specjalna Nr 44

/ Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 /

ul. Franciszkańska 5a

291 74 67

mgr Iwona Durek – Sypek

 

 Gimnazja

 

 

Nazwa i nr placówki

 

Adres

 

Nr telefonu

 

Nazwisko i imię

dyrektora

Gimnazjum Nr 1

ul. Wojska Polskiego 86

299 31 11

mgr Mirosława Bukowy

Gimnazjum Nr 2

ul. Jedności 7

263 84 22

mgr Mariusz Musiał

Gimnazjum Nr 3

ul. Czołgistów 12

290 95 87

294 77 05

mgr Grażyna Tomaszewska

Gimnazjum Nr 4

ul. Skwerowa 21

294 81 42

mgr Joanna Żurek

Gimnazjum Nr 5

ul. Jasieńskiego 2 a

292 28 67

263 43 01

mgr Iwona Gajdzik

Gimnazjum Nr 6

ul. Gwiezdna 2

263 35 53

mgr Andrzej Biernacki

Gimnazjum Nr 7

ul. Białostocka 17

263 18 07

mgr Beata Środa

Gimnazjum Nr 8

ul. Boh. Monte Cassino 46

263 19 19

263 15 16

mgr Iwona Chęcińska

Gimnazjum Nr 9

ul. I. Kalagi 9 a

263 24 23

mgr Tomasz Janus

Gimnazjum Nr 11

ul. St. Staszica 62

266 18 34

mgr Zbigniew Cecot

Gimnazjum Nr 12

ul. Hutnicza 6

266 18 83

mgr Monika Bednarska-Bajer

Gimnazjum Nr 13

ul. Zamenhofa 15

291 87 02

mgr Aleksandra Źbik

Gimnazjum Nr 14

ul. Grota Roweckiego 64

291 20 94

mgr Małgorzata Nowak

Gimnazjum Nr 15

ul. Jagiellońska 13

296 31 49

mgr Krzysztof Będkowski

Gimnazjum Nr 16

ul. Legionów 21

266 52 78

mgr Iwona Szumilas-Kasińska

Gimnazjum Nr 17

ul. Zamkowa 7

266 13 67

mgr Małgorzata Wajs

Gimnazjum Nr 18

ul. Piłsudskiego 114

299 89 42

mgr Piotr Smok

Gimnazjum Nr 19

ul. Baczyńskiego 14

293 78 87

mgr Krystyna Błażusiak

Gimnazjum Nr 24

ul. Kisielewskiego 4 b

293 81 39

mgr Tomasz Pawłowski

Gimnazjum Nr 25

ul. Plac Zillingera 1

291 37 84

291 16 59

mgr Grzegorz Walotek

Gimnazjum Nr 26

z oddz. przysposab. do pracy

ul. Braci Mieroszewskich 42

263 51 87

266 16 11

mgr Barbara Gala-Gapińska

Gimnazjum Nr 27 z oddziałami integracyjnymi

Ul. Starzyńskiego 41

263-43-60

mgr Anna Woszczek
Gimnazja Specjalne

 

 

Nazwa i nr placówki

Adres

 

Nr telefonu

 

Nazwisko i imię

dyrektora

Gimn.Specjalne Nr 21

/ ZSSp. Nr 2 /

ul. Sucha 21

291 72 47

mgr Aneta Jurkowska

Gimn.Specjalne Nr 23

/ ZSSp. Nr 4 /

ul. Franciszkańska 5a

291 74 67

mgr Iwona Durek - Sypek

 

Przedszkola

 

 

Nazwa i nr placówki

 

Adres

 

Nr telefonu

 

Imię i Nazwisko dyrektora

Przedszkole Miejskie Nr 2

ul. Szpaków 14 a

266 91 71

mgr Grażyna Madura

Przedszkole Miejskie Nr 3

ul. Dąbrowszczaków 1

291 24 52

mgr Ilona Szyjkowska

Przedszkole Miejskie Nr 5

ul. Ostrogórska 37

292 54 27

mgr Izabela Kijas

Przedszkole Miejskie Nr 7

ul. Wagowa 38 a

292 20 22

mgr Marzena Kubasik

Przedszkole Miejskie Nr 11

ul. Baczyńskiego 16

293 78 55

mgr Teresa Kwiecień

Przedszkole Miejskie Nr 12

ul. Mościckiego 26a

266 38 11

mgr Maria Kapuścińska

Przedszkole Miejskie Nr 14

ul. Maliny 25

266 76 62

mgr Agnieszka Umińska-Tytko

Przedszkole Miejskie Nr 15

ul. Kilińskiego 6

266 36 13

mgr Renata Golańska

Przedszkole Miejskie Nr 18

ul. Szczecińska 7

291 35 78

mgr Magdalena Fedorowicz

Przedszkole Miejskie Nr 19

ul. Ostrogórska 19

266 13 40

mgr Izabela Strzesak

Przedszkole Miejskie Nr 20

ul. Śliwki 38

299 33 39

mgr Magdalena Kowalska

Przedszkole Miejskie Nr 22

ul. Hutnicza 3

266 54 85

mgr Ewa Pawlikowska

Przedszkole Miejskie Nr 25

ul. Pusta 9 a

291 64 30

mgr Barbara Służałek

Przedszkole Miejskie Nr 27

ul. Wawel 22

266 59 58

mgr Anna Szczepańska

Przedszkole Miejskie Nr 28

ul. Kruczkowskiego 9

266 52 42

mgr Iwona Koziak

Przedszkole Miejskie Nr 29

ul. Hallera 3

291 48 55

mgr Beata Koścień

Przedszkole Miejskie Nr 30

ul. Urbanowicz 7/1

266 08 97

mgr Małgorzata Łyp

Przedszkole Miejskie Nr 31

ul. Gałczyńskiego 38

290 80 90

mgr Dorota Radecka

Przedszkole Miejskie Nr 33

ul. Ogrodowa 6

292 20 23

mgr Danuta Jędrycha

Przedszkole Miejskie Nr 34

ul. Sawickiej 1

294 73 01

mgr Urszula Seredyka

Przedszkole Miejskie Nr 35

ul. Zagórska 3

263 38 78

mgr Stanisława Pruś

Przedszkole Miejskie Nr 36

ul. Skwerowa 21

294 82 15

mgr Joanna Źurek

Przedszkole Miejskie Nr 38

ul. Krzywoustego 6

263 56 49

mgr Elżbieta Adamus

Przedszkole Miejskie Nr 39

ul. Dmowskiego 18 a

298 93 93

mgr Jadwiga Królikowska

Przedszkole Miejskie Nr 40

ul. Gwiezdna 16 d

263 32 72

mgr Iwona Kwaśniok

Przedszkole Miejskie Nr 43

ul. Bohaterów Monte

Cassino 46

263 19 96

mgr Anna Kempa

Przedszkole Miejskie Nr 44

ul. Lubelska 49

263 17 07

mgr Dorota Bem

Przedszkole Miejskie Nr 45

ul. Kisielewskiego 4

263 15 11

mgr Beata Opoka – Koszyk

Przedszkole Miejskie Nr 46

ul. Koszalińska 55

263 27 83

mgr Katarzyna Sonik

Przedszkole Miejskie Nr 47

ul. Piłsudskiego 92.

299 67 04

mgr Beata Różycka

Przedszkole Miejskie Nr 50

ul. Franciszkańska 17

266 75 78

mgr Joanna Czerwińska

Przedszkole Miejskie Nr 51

ul. Prusa 253 a

263 14 31

mgr Małgorzata Mazur

Przedszkole Miejskie Nr 52

ul. Witkiewicza 1

294 33 84

mgr Renata Gruba

Przedszkole Miejskie Nr 53

ul. Makuszyńskiego 4 b

263 65 58

mgr Grażyna Janusz

Przedszkole Miejskie Nr 54

ul. Kalinowa 115 a

299 20 21

mgr Elżbieta Kordos

Przedszkole Miejskie Nr 55

ul. Akacjowa 81

293 36 97

mgr Beata Święch

Przedszkole Miejskie Nr 56

ul. Jagiellońska 13 e

292 39 11

mgr Ewa Capiga

Przedszkole Miejskie Nr 57

ul. Gospodarcza

291 30 24

mgr Jolanta Mroczek

Przedszkole Miejskie Nr 59

ul. Długosza 11 a

263 81 00

mgr Dorota Witek

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1

ul. Piłsudskiego 114

266 14 71

mgr Jolanta Łebek

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2

ul. Białostocka 17

263 30 34

mgr Barbara Maroszek

Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1

ul. Grabowa 2

265 11 97

mgr Elżbieta Skiba-Posikata

Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2

ul. Starzyńskiego 41

290 91 37

mgr Robert Urbankiewicz

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

ul. Mireckiego 4

299 73 39

724-76-91

mgr Jacek Markowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoły ponadgimnazjalne

 

Nazwa placówki

Adres

Nr telefonu

Imię i nazwisko dyrektora

I Liceum Ogólnokształcące

im. W. Roździeńskiego

ul. Staszica 62

266 18 34

mgr Zbigniew Cecot

II Liceum Ogólnokształcące

im. E. Plater

ul. Parkowa 1

266 45 35

mgr Dorota Leszczyńska

III Liceum Ogólnokształcące

im. B. Brusa

ul. Piłsudskiego 114

299 89 42

299 93 78

mgr Piotr Smok

IV Liceum Ogólnokształcące

im. St. Staszica

ul. Plac Zillingera 1

291 37 84

291 16 59

mgr Grzegorz Walotek

VI Liceum Ogólnokształcące

im. J. Korczaka

ul. Czeladzka 58

291 87 22

291 57 10

mgr Marek Wiewiórowski

VII Liceum Ogólnokształcące

Im. K. K. Baczyńskiego

ul. Kisielewskiego 4b

293 81 39

mgr Tomasz Pawłowski

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu

ul. Gen. Grota Roweckiego 64

266 06 82

266 54 76

293 55 48

mgr inż. Elżbieta Czernik

CKZiU Technikum Nr 1 Ekonomiczne

ul. Gen. Grota Roweckiego 66

291 39 25

CKZiU Technikum Nr 3 Gastronomiczno-Hotelarskie

ul. Wawel 1

266 27 01

CKZiU Technikum Nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru

ul. Gen. Grota Roweckiego 64

266 06 82

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1

ul. Gen. Grota Roweckiego 66

291 39 25

CKZiU Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 Gastronomiczna

ul. Wawel 1

266 27 01

CKZiU Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 9 Rzemieślniczo-Artystyczna

ul. Gen. Grota Roweckiego 64

266 06 82

Szkoła Policealna Nr 1

ul. Gen. Grota Roweckiego 66

291 39 25

Szkoła Policealna Nr 3

ul. Wawel 1

266 27 01

Szkoła Policealna Nr 7

ul. Gen. Grota Roweckoego

Centrum Kstałcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu

ul. Kilińskiego 25

266 11 80

266 24 03

266 16 51

mgr Jacek Górski

CKZiU Technikum nr 2 Architektoniczno-Budowlane

ul. Braci Mieroszewskich 42

269 95 50

F269 95 58

CKZiU Technikum nr 4 Transportowe

ul. Kilińskiego 31

266 07 34

CKZiU Technikum nr 5 Samochodowo -Mechatroniczne

ul. Kilińskiego 25

266 11 80

266 24 03

266 16 51

CKZiU Technikum Nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska

ul. Legionów 9

293 52 52

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

ul. mjr H.ubala-Dobrzańskiego 131 Hubala Dobrzańskiego 131

294 89 58

CKZiU Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 Architektoniczno-Budowlana

ul. Braci Mieroszewskich 42

269 95 50

CKZiU Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6 Transportowa

ul. Kilińskiego 31

266 07 34

CKZiU Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7 Samochodowo –Mechatroniczna

ul. Kilińskiego 25

266 11 80

Zasadnicza Szkoła zawodowa Nr 8

ul. Legionów 9

293 52 52

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

ul. Szymanowskiego 3b

266 61 97

Szkoła Policealna Nr 2

ul. Braci Mieroszewskich 42

269 95 50

Szkoła Policealna Nr 4

ul. Kilińskiego 31

266 07 34

Szkoła Policealna Nr 5

ul. Kilińskiego 25

266 11 80

Szkoła Policealna Nr 6

ul. Legionów 9

293 52 52

VIII Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida

ul. Kilińskiego 31

266 07 34

Gimnazjum dla Dorosłych w Sosnowcu

ul. Braci Mieroszewskich 42

269 95 50

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

ul. Kilińskiego 25

266 27 64

Szkoła Policealna dla Dorosłych

ul.Kilińskiego 25

266 27 64

Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych

ul. Szymanowskiego 3b

266 27 64

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych

ul. Jagiellońska 13

292 44 70

mgr Krzysztof Będkowski

Zespół Szkół Muzycznych

ul. Wawel 2

266 37 95

mgr Dorota Grolik

Centrum Doskonalenia Nauczycieli

ul. Białostocka 17

292 78 07

mgr Magdalena Kawka

Archiwum

ul. Grota Roweckiego 66

291 09 22

 

 

Liczba odwiedzin : 5169
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Sosnowcu
Osoba wprowadzająca informację : Mirosław Filbier
Osoba odpowiedzialna za informację : Mirosław Filbier
Czas wytworzenia: 2008-06-11 12:24:00
Czas publikacji: 2008-06-11 12:24:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak